Przejdź do treści
Strona główna » Polityka Turcji wobec złota

Polityka Turcji wobec złota

Turcja prowadzi mądrą politykę wobec złota. Dzięki temu dynamicznie rośnie rynek konsumencki, rozwijane są produkty finansowe oparte na złocie, przybywa złota w banku centralnym.

W 1980 roku, rząd Turcji podjął decyzję o deregulacji rynku walutowego i towarowego. Trzy lata później zniesiono zakaz wywozu złota z kraju w postaci biżuterii, a bank centralny Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası został upoważniony do importu złota za lirę turecką. W ostatnich trzech latach Turcja zakupiła netto 405 ton złota i obecnie posiada w rezerwach walutowych 521 ton tego kruszcu, co stanowi około 15% rezerw walutowych.

W 1993 roku pozwolono sektorowi prywatnemu na import złota likwidując w ten sposób monopol banku centralnego. Powstały warunki dla swobodnego obrotu złotem. W związku z tym w 1995 roku powstała w Stambule giełda złota – Istanbul Gold Exchange (IGE), gdzie ustala lokalną cenę złota w oparciu o notowania z London Bullion Market Association. Uczestnikami giełdy są banki, dystrybutorzy metali szlachetnych, kopalnie złota i mennice.

Działania te doprowadziły do wzrostu popularności złota, jako środka dla gromadzenia oszczędności. W wyniku tego nastąpił dynamiczny wzrost importu złota, co jednak przyczyniło się do powiększenia deficytu na rachunku obrotów bieżących.

Turecki rząd podjął w tej sytuacji działania mające na celu spieniężenie złota i poprawę bilansu handlowego. Wprowadzono więc innowacyjne produkty finansowe oparte na złocie, jak konta depozytowe, karty, czeki, przez co zmniejszyło się uzależnienie Turcji od importu. W efekcie deficyt na rachunku obrotów bieżących spadł z 77 mld dolarów w 2011 roku do 59 mld dolarów w 2013 roku.

Mając na uwadze konieczność stworzenia odpowiedniej infrastruktury, w 2002 roku uruchomiono pierwszą mennicę złota w Stambule. Później powstały następne. Obecnie trzy tureckie mennice są certyfikowane przez London Bullion Market Association.

W 2011 roku Bank Centralny Turcji pozwolił bankom komercyjnym na zaliczanie złota do aktywów rezerwowych. Początkowo dopuszczono 10% udziału złota, lecz obecnie może ono stanowić 30% rezerw.

W Turcji bije się wystandaryzowane złote monety, które mogą kupować inwestorzy detaliczni. Są one sprzedawane w autoryzowanych punktach sprzedaży. Obywatele nie mogą importować złota w postaci fizycznej, ale mają możliwość jego zakupu poprzez giełdę w Stambule.

Obywatele Turcji mogą korzystać z rachunków depozytowych złota, lokując na nich sztabki i monety. Od takich lokat naliczane są odsetki w postaci złota. Posiadacze złotych depozytów mogą zamienić je na pieniądze według aktualnego kursu. Po wprowadzeniu tych kont największy bank w kraju Turkiye Is Bankasi AS zwiększył dziesięciokrotnie stan posiadania złota. Klienci banków mogą zaciągać kredyty i pożyczki zabezpieczone złotem.

W Turcji funkcjonują też produkty inwestycyjne oparte na złocie: Konto Złoty Demat, Konto Złoto Czas (podobne do indyjskich GDS), fundusz złota oraz fundusz emerytalny.

Dynamicznie rośnie rynek konsumencki złota, który przekroczył 175 ton. W 2013 roku na wyroby jubilerskie zużyto ponad 73 tony złota, natomiast inwestycje w sztabki i monety wyniosły blisko 102 tony. W porównaniu z 2012 rokiem jest to o 19% więcej w dla wyrobów jubilerskich oraz o 113% więcej w przypadku inwestycji.

Natomiast w okresie czterech kwartałów, zakończonym we wrześniu ub. roku odnotowano zmniejszenie popytu konsumpcyjnego o 21% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, do poziomu 122 tony.

Dzięki rozwojowi rynku złota wzrosła produkcja lokalnych kopalń – z 1,4 tony w 2001 roku do 33,5 tony w 2013 roku. Przewiduje się, że w 2015 roku tureckie kopalnie wyprodukują 50 ton złota.

Jak widać rząd Turcji prowadzi mądrą politykę wobec złota. Dzięki temu wzrasta znaczenie Turcji na światowym rynku, następuje poprawa zaufania do gospodarki, przybywa inwestycji zagranicznych i zwiększa się bezpieczeństwo ekonomiczne kraju.

Fot. Osman Kalkavan, Flickr.com, CC BY-SA 2.0