Przejdź do treści
Strona główna » Cena srebra

Cena srebra

Aktualna cena srebra

Sprawdź najnowsze notowania srebra na naszej stronie. Elektroniczny wykres działa w trybie rzeczywistym i wskazuje zawsze aktualną cenę srebra, co pomaga szybko reagować na zmiany kursu. Wykres posiada kilka trybów podglądu danych, dzięki czemu możesz sprawdzić historię zmian cen srebra od stycznia 1993 roku do dnia dzisiejszego, lub też prześledzić wahania cen z ostatnich 24 godzin.

Od czego uzależniona jest cena srebra?

Cena srebra jest częściowo skorelowana z ceną złota, jednak struktura popytu obu metali, a także ich zastosowania nieco różnią się pomiędzy sobą. W przypadku złota, mamy do czynienia z metalem, który w dużo większym stopniu wykorzystywany jest w branży biżuteryjnej oraz inwestycyjnej. Przemysł i technologia stanowią relatywnie niewielki ułamek strony popytowej.

Srebro w dużo większym stopniu zaangażowane jest w przemysł i technologię, a zdecydowanie mniej w branżę biżuteryjną. Dlatego, choć cena srebra podąża za ceną złota, naśladuje jego zachowanie, wpływają na nią także inne czynniki, jak np. koniunktura w przemyśle. Ze srebrem wiąże się wiele nadziei. Jest ono rdzeniem takich rozwojowych branż jak fotowoltaika czy elektromobilność.

Cena srebra, a cena złota – gold/silver ratio

Mianem „gold/silver ratio” określa się stosunek cen obu metali – złota i srebra. Gold/silver ratio waha się w przedziale 1:70-1:80, momentami osiągając wyższe lub niższe wartości. Oznacza to, że uncja złota jest ok. 70-80 razy droższa od uncji srebra, co niekoniecznie stanowi odzwierciedlenie proporcji występowania obu metali w przyrodzie (ta wynosi ok. 1:17). Obserwując gold/silver ratio można pokusić się o prognozowanie zachowania metali w przyszłości.

Historia wielokrotnie pokazywała, że gdy gold/silver ratio jest wysokie (srebro jest bardzo tanie w stosunku do złota), w kolejnych miesiącach/latach, następowało zmniejszenie tego współczynnika tzn. cena srebra szła w górę, podążając za złotem. Zależność ta bazuje na pewnych regułach wynikających z zastosowań obu metali. Gdy zaczyna się kryzys, cena złota idzie w górę. Srebro z jednej strony podąża za złotem, z drugiej jednak, jest ciągnięte w dół przez przygaszony popyt ze strony przemysłu. W pewnym momencie, gdy cena złota jest już wysoka, a srebro w dalszym ciągu pozostaje tanie, część inwestorów zaczyna kupować srebro, kursy zaczynają się schodzić, a gold/silver ratio zmniejsza się.