Przejdź do treści
Strona główna » Kiedy jest dobry moment na zakup złota fizycznego?

Kiedy jest dobry moment na zakup złota fizycznego?

W czasach niepewności, zawirowań gospodarczych czy wysokiej inflacji rośnie zainteresowanie złotem fizycznym. I słusznie. Historia złota jako nośnika wartości liczy sobie grubo ponad 5 tys. lat. Kiedy sięgnąć po zakup fizycznego złota i czy w ogóle istnieje coś takiego, jak dobry moment na zakup złota?

dobry moment na zakup złota fizycznego

Po co nam w ogóle złoto?

Złoto fizyczne w postaci sztabek i monet klasyfikowane jest jako bezpieczne aktywo służące długoterminowemu przechowywaniu wartości. Mówiąc o długim terminie w przypadku złota, mamy na myśli perspektywę raczej lat czy wręcz dekad niż tygodni i miesięcy. 

Jeśli przyjrzymy się wykresowi ceny złota w perspektywie właśnie ostatnich pięciu dekad – wtedy mniej więcej złoto zaczęło być towarem notowanym na giełdzie – zauważymy, że sukcesywnie zyskuje na wartości. Owszem – w pewnych okresach zdarzało się, że cena złota spadała, czasem nawet znacznie. Jednak tendencja ogólna jest wzrostowa.

Dlaczego tak się dzieje?

Współczesna myśl ekonomiczna mówi, że w zdrowo rozwijających się gospodarkach występuje inflacja, która przeważnie mieści się w określonym celu inflacyjnym, do którego dąży dany bank centralny. W Polsce jest to 2,5 proc. z odchyleniem 1 punktu procentowego w dół lub w górę. Oznacza to, że pieniądz z zasady traci siłę nabywczą.

Złoto, choć przez tysiące lat było walutą, a dziś jest swego rodzaju instrumentem lokacyjnym, jest także surowcem. Jego wydobycie kosztuje i są to koszty rosnące. Z jednej strony wyczerpują się łatwo dostępne zasoby złota i trzeba wydobywać je z uboższych złóż (co kosztuje), z drugiej zaś, inflacja powoduje, że rosną ceny maszyn, serwisu, energii, paliwa oraz płace górników.

Jednocześnie, jeśli wydobycie (podaż) ma się utrzymywać na poziomie równoważącym potrzeby rynkowe (popyt), cena giełdowa złota musi nadążać za rosnącymi kosztami.  Złoto jest zatem instrumentem pozwalającym zachować wartość w czasie. A złoto w postaci fizycznej, jest także czymś, co funkcjonuje poza systemem bankowym i rynkami finansowymi. A więc dla wielu osób jest to forma dywersyfikacji i bezpiecznika.

Dobry moment na zakup?

Wracając do wykresu ceny złota, krótkoterminowo pojawiają się na nim wahania w górę i w dół. Zdarzają się okresy, gdy złoto jest tańsze, co stwarza pokusę zakupu w celu spekulacyjnym. Tego rodzaju strategia w przypadku złota sprawdza się średnio. Jeśli założymy, że kupimy złoto „na dołku”, by za jakiś czas odsprzedać je drożej „na górce”, możemy w pewnym momencie stracić cierpliwość i sprzedać je po cenie, która nie będzie dla nas satysfakcjonująca. 

W artykule Lokuj w złoto systematycznie przedstawiliśmy koncepcję strategii uśredniania kosztów opracowaną przez Benjamina Grahama na łamach jego najsłynniejszej książki Inteligentny Inwestor

Współczesne badania pokazują, że kupując jakieś aktywo regularnie, za tę samą kwotę, jesteśmy w stanie zgromadzić go znacznie więcej niż podejmując decyzję w oparciu o bieżące notowania. Benhamin Graham, który mocno skupiał się na psychologii inwestowania, zwykł mawiać, że największym wrogiem inwestora jest on sam. I doświadczył tego chyba każdy, kto choć raz sięgnął po inwestycje spekulacyjne, w których emocje odgrywają dużą rolę.

Jeśli celem lokowania w złoto jest zgromadzenie pewnej jego ilości np. na emeryturę, to – mając na uwadze powyższe – najprostszą drogą do osiągnięcia tego celu, będzie dokonywanie pewnych określonych, regularnych zakupów. A jeśli dodatkowo uwzględnimy fakt, że na przestrzeni lat cena złota wzrasta, odzwierciedlając utratę siły nabywczej pieniądza, możemy dla uproszczenia przyjąć, że odpowiedni moment na zakup złota jest zawsze.