Przejdź do treści
Strona główna » 5 cech osób inteligentnych finansowo

5 cech osób inteligentnych finansowo

Inteligencja finansowa – jedna z najbardziej pożądanych dziś kompetencji, nieco uśpiona przez panującą aktualnie koniunkturę. Jakie składają się na nią cechy i czym w ogóle inteligencja finansowa jest? Wszak nie chodzi wcale o to, aby wyłącznie więcej pieniędzy zarabiać.

Często inteligencja finansowa odnoszona jest wyłącznie do liczby pieniędzy, które zarabiamy. Im ktoś ich więcej posiada, tym bardziej jest inteligentny finansowo. Choć w tym przypadku bardziej odpowiednim określeniem byłoby przedsiębiorczość czy zaradność.

Wcale jednak nie jest powiedziane, że inteligencja finansowa dotyczy wyłącznie osób bardzo dobrze zarabiających. To myślenie wygodne dla tych, którzy narzekają na brak środków do życia, zapominając jednak o tym, że wszystko leży w ich rękach. Tym bardziej w czasach tak sprzyjającej koniunktury.

Co zatem robić, jakich kompetencji szukać i jak je rozwijać, aby móc samego siebie określić osobą inteligentną finansowo?

Odwaga

Kompetencja kluczowa, bez której osiągnięcie większości życiowych celów nie jest możliwe. Dotyczy to także finansów. Nie możemy bać się podejmowania odważnych decyzji, jeśli postawiliśmy sobie ambitne cele.

Przykładem może być tu chęć odłożenia na emeryturę większej sumy pieniędzy. Odwagą w tym wypadku będzie na przykład wybranie takiego rozwiązania (instrumentu finansowego), która nakładać będzie na nas obowiązek odkładania każdego miesiąca określonej, ale będącej dla nas samych wyzwaniem, kwoty pieniędzy. Wymagać to będzie rewizji domowego budżetu, być może zrezygnowanie nawet z jakiegoś innego wydatku. Mało tego, najlepiej wybrać takie rozwiązanie, które na jakiś czas zamknie nam dostęp do pieniędzy.

Polakom nie udaje się odkładać w długim terminie większych kwot, ponieważ mają przeważnie nieograniczony do nich dostęp, a możliwość utraty odsetek w razie np. zerwania wcześniejszego lokaty, nie jest wyjątkowo silnym determinantem, aby „wytrzymać” z lokatą czy innym rozwiązaniem w długim terminie.

Z odwagą wiąże się też choćby inwestowanie na giełdzie – w tym przypadku opanowanie emocji jest również kluczową kompetencją gry na rynku papierów wartościowych. Ważne jednak, aby odwagi nie mylić z szaleństwem, co niestety na rynku akcji jest zjawiskiem dość często spotykanym.

Umiejętność planowania (i to na piśmie!)

Inteligencja finansowo bezpośrednio związana jest z finansową świadomością. A to oznacza, że wiemy, dokąd zmierzamy i co chcemy osiągnąć. Mało tego, wszystko to należy skrupulatnie planować – najlepiej zgodnie z koncepcją SMART – oraz spisywać czy to na papierze czy w dedykowanym narzędziu na komputerze.

Czym jest SMART? Jest to koncepcja określania celów, które muszą spełniać określone warunki. Nazwa pochodzi od angielskiego skrótu i oznacza, że muszą być one: konkrente, mierzalne, możliwe do osiągnięcia (realne), ważne i ambitne oraz określone w czasie.

Dokładnie tak powinniśmy postępować z finansami. Planować je, spisywać, kontrolować, analizować i ponad wszystko określać cele, które chcemy w krótkim, średnim i długim terminie zrealizować. Wszystko to powinno być spisywane, aby w każdej chwili można było do tego wrócić.

Umiejętność bycia oszczędnym

Inteligencja finansowa to również bycie oszczędnym, ale w zdroworozsądkowym do tego terminu podejściu. Nie chodzi wcale o to, aby wszystkiego sobie w życiu odmawiać. Jeśli jednak chcemy samego siebie określać, jako osobę inteligentną finansowo, powinniśmy mieć pełną kontrolę wydawanych każdego dnia pieniędzy, szukając wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, oszczędności.

Sprawa dotyczy także najprostszych czynności jak choćby zakupy. Planujmy je, róbmy listę, korzystajmy ze sklepów internetowych, o ile ich oferta jest rzeczywiście atrakcyjna cenowo.

Starajmy się szukać oszczędności w posiadanych abonamentach, ograniczajmy kosztowne nałogi, a ponad wszystko nie dajmy się porwać pędzącej dziś konsumpcji, która z inteligencją finansową nie ma absolutnie nic wspólnego.

Konsekwencja i determinacja

Jeśli już określiliśmy cele, narysowaliśmy plan, w tym również plan systematycznego oszczędzania na emeryturę, kluczowym czynnikiem sukcesu będzie nasza konsekwencja. Nie jest ważne, jak szczegółowo ów plan się przedstawia, czy cele są ambitne czy bardzo ambitne. Jeśli z żelazną konsekwencją czy wręcz determinacją nie będziemy realizować nakreślonej wizji, nigdy nie osiągniemy sukcesu, nigdy nie staniemy się osobą inteligentną finansowo.

Konsekwencja leży też u podstaw bycia oszczędnym. Jeśli szukamy oszczędności w domowym budżecie czy poprzez ograniczenie kosztowych nawyków, tylko konsekwentne trzymanie się założeń pozwoli nam zrealizować cel, podnieść finansową świadomość i stać się osobą inteligentną finansowo.

Przyznawanie się do błędów i umiejętność wyciągania wniosków

W przestrzeni zarządzania przedsiębiorstwami funkcjonuje niezwykle przydatny model PDCS, czyli Cykl Deminga. Zamyka się on w czterech słowach, które powszechnie sprowadzone są do skróty PDCA, czyli z angielskiego plan, do, check, act – planuj, wykonuj, sprawdzaj i działaj.

Koncepcja ta idealnie wpisuje się w termin finansowej inteligencji. Osoby posiadające tę kompetencję, oprócz wymienionych wyżej cech, muszą potrafić wnikliwie sprawy związane z finansami analizować – w tym przede wszystkim nakreślony plan – przyznawać się przed samym sobą do błędnych decyzji i ponad wszystko wyciągać wnioski. Na ich podstawie plan powinien być modyfikowany, aby był adekwatny do dynamicznie zmieniających się czasów i dotyczących nas samych indywidualnych okoliczności i warunków.

Jeśli inteligencję finansową chcielibyśmy powiązać ściśle z innym terminem lub raczej kompetencją, to byłaby to świadomość. Wszystkie opisane powyżej warunki, czy jak kto woli cechy, na nic się zdadzą, jeśli nie będzie im towarzyszył odpowiednio wysoki poziom naszej świadomości, którą konsekwentnie będziemy pogłębiać. Łatwo jest wierzyć, że wiele rzeczy dzieje się w naszym życiu przez przypadek. Jednak taka droga na pewno nie doprowadzi nas do finansowej inteligencji i bezpieczeństwa, o które przecież tak naprawdę w całym tym interesie chodzi.