Przejdź do treści
Strona główna » Inwestowanie w diamenty – najważniejsze informacje

Inwestowanie w diamenty – najważniejsze informacje

Niezwykła uroda i magia, jaką niosą w sobie kamienie szlachetne wyzwala uczucia podziwu i zachwytu. Ich piękno i unikalne właściwości pochodzą od potężnych sił natury, które niegdyś kształtowały naszą planetę.

Cuda natury

W dzisiejszych czasach kamienie szlachetne, oprócz przemysłu jubilerskiego, znajdują zastosowania w nowoczesnych technologiach. Coraz częściej stają się też przedmiotem inwestycji lub lokaty kapitału.

Zmiany polityczne czy ekonomiczne na świecie nie zabrały kamieniom szlachetnym ich wartości wewnętrznej a wręcz uświadomiły ich ponadczasową wartość. Nieprzemijająca wartość kamieni szlachetnych pozwala na zachowanie majątku podczas wojen, rewolucji czy kryzysów ekonomicznych. Dają więc one możliwość lokowania kapitału, mogą stanowić przedmiot darowizny czy dziedziczenia. Łagodzą one skutki utraty wartości pieniądza i stanowią niejako uniwersalną, ponadnarodową walutę, analogicznie jak złoto i srebro.

Kamieniem szlachetnym określa się minerał, który posiada kilka z następujących właściwości fizyko-chemicznych:

  • piękny wygląd, barwa i połysk,
  • wysoka przezroczystość,
  • wysoki współczynnik załamania światła,
  • silna dyspersja światła,
  • specyficzne efekty optyczne,
  • duża twardość,
  • duża odporność na czynniki chemiczne.

Diamenty – najcenniejsze kamienie

Do kamieni szlachetnych zalicza się m.in. następujące minerały: diament, rubin, szmaragd, szafir, chryzoberyl, tanzanit. Jednak ich królem jest diament, który po obróbce, wydobywającej z niego naturalne piękno, jest nazywany brylantem.

Diament stanowi odmianę alotropową węgla, wykrystalizowaną w układzie regularnym, w kształcie ośmiościanu, dwunastościanu lub dwudziestoczterościanu. Powstał w iście piekielnych warunkach – w temperaturze 1300 stopni Celsiusa, pod ciśnieniem 50 ton/cm2. Wykrystalizowane w układzie regularnym struktury węgla dały najtwardszy minerał w przyrodzie. Diament jest najcenniejszym kamieniem szlachetnym.

Pozyskiwanie diamentów

Każda kopalnia daje innej jakości diamenty. Jednak kamienie najwyższej jakości są pozyskiwane w Angoli, Namibii i Rosji. Dobre jakościowo diamenty znajdują się również w Afryce Południowej, Botswanie, Chinach i Sierra Leone. Największym producentem diamentów jest firma De Beers. Odgrywa ona też dużą rolę rynku diamentów w świecie, wywierając znaczny wpływ na ich ceny.

Największy diament znaleziono w Afryce Południowej w 1905 roku. Ważył on 3106 ct (karat=0,200 g). Podzielono go na 106 części. Wykonany z największej części brylant o wadze 530,2 karatów nosi nazwę Wielkiej Gwiazdy Afryki (Cullinan I) i zdobi berło królowej Anglii.

Ceny diamentów

Od dziesiątków lat ceny diamentów znajdują się w trendzie wzrostowym, co wynika z rosnącego popytu i nienadążającej za nim podaży. Naturalne zasoby tych minerałów są już na wyczerpaniu a koneserzy nie preferują diamentów wykonanych syntetycznie. Społeczeństwa, pomimo poważnych perturbacji ekonomicznych na świecie, bogacą się. W ostatnich latach istotną rolę w kreowaniu popytu odgrywają Chiny, z dynamicznie rozwijającą się gospodarką i rosnącymi dochodami ludności.

Diamenty są coraz traktowane jako aktywo alternatywne wobec tradycyjnych form inwestycji. Te zyskują w ostatnich latach na znaczeniu. Inwestorzy widzą w diamentach pożyteczny składnik zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, bowiem ich cena w niewielkim stopniu zależy od sytuacji na rynku kapitałowym. Rośnie też zapotrzebowanie na te minerały ze strony przemysłu. W ciągu ostatnich 50 lat ceny diamentów wzrosły dziesięciokrotnie, jednak najszybciej drożały one w tym wieku, co było w znacznej mierze efektem niepewnej sytuacji ekonomicznej na świecie. Oba ostatnie kryzysy – pierwszy spowodowany pęknięciem banki internetowej i drugi na rynku nieruchomości wywołały tylko niewielkie korekty w trendzie wzrostowym, w jakim znajdują się ceny rynkowe diamentów.

Wycena brylantów

Racjonalne inwestowanie w brylanty wymaga odpowiedniej wiedzy oraz zachowania ostrożności. Łatwo paść ofiarą oszustwa kupując cyrkonię. Wartość brylantu zależy bardziej od jego indywidualnych cech a mniej od sytuacji na rynku tych minerałów. Uznanym źródłem informacji o cenach brylantów jest Rapaport Diamond Report a ponadto na wielu portalach internetowych funkcjonują kalkulatory pozwalające oszacować ich cenę on-line.

O wartości brylantów decydują następujące cztery czynniki: masa, barwa, czystość, szlif, określane mianem „4C” (ang. carat, colour, clarity, cut).

Carat (masa, której zwyczajową jednostką jest karat)

Wielkość brylantu ma kapitalne znaczenie dla jego wyceny. Na przykład cena brylantu o masie 0,5 karata (1 karat = 0,200g) bezbarwnego (D), średnio czystego (VVS1) brylantu ze szlifem okrągłym wynosi 2 400 USD, co oznacza, że cena jednostkowa za karat wynosi 4 800 USD. Dla porównania cena brylantu o takich samych cechach lecz o masie jednego karata kształtuje się już na poziomie 12 000 USD (źródło: www.washingtondiamond.com).

Colour (kolor, barwa)

Kolory brylantów są oznaczane literami alfabetu od D do Z, rozpoczynając od bezbarwnej do największego nasycenia kolorem żółtym. Najcenniejsze są brylanty bezbarwne. Występują też w innych kolorach, które mogą być naturalne lub uzyskane przez odpowiednią obróbkę. W zależności od mody, ceny niektórych kolorowych brylantów mogą być bardzo wysokie.

Clarity (czystość)

Idealnie czyste diamenty są w przyrodzie rzadkością. Kształtowanie struktury diamentu następowało w środowisku naturalnym, gdzie znajdują się różne minerały oraz gazy. Stąd ich domieszki w postaci wtrąceń są obecne w większości wydobytych z ziemi diamentów. Czystość tych kamieni oznacza się symbolami (rozpoczynając od najczystszego): FL, IF, VVS1, VVS2, VS1, VS2, SI1, SI2, I1, I2, I3.

Cut (cięcie, szlif)

Surowe diamenty podlegają obróbce, polegającej na ich cięciu i szlifowaniu. Wymagane są tu wysokie umiejętności szlifierza, co pozwala na wydobycie z nich życia, żaru i ognia. Dzięki wewnętrznemu odbiciu promieni świetlnych można ujrzeć tęczę kolorów. Najpiękniejszy i najdroższy jest szlif okrągły (brylantowy). Inne popularne szlify to: marquise, oval, emerald, pear shape, princess.

Handel diamentami

Ceny diamentów i wyrobów z nich systematycznie wzrastają. Jest to skutek rosnącego popytu ze strony przemysłu jubilerskiego, nowoczesnych technologii i inwestycji. Tymczasem podaż jest ograniczona ze względu na rzadkość występowania tych minerałów w przyrodzie.

Większość ośrodków przerobu i handlu diamentami znajduje się w Belgii, Izraelu, Indiach i Stanach Zjednoczonych. Światową stolicą diamentów jest Antwerpia, gdzie jest szlifowanych ponad 50% wszystkich diamentów świata. Sposobem na zabezpieczenie się przed oszustwem jest skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy oraz zawieranie transakcji poprzez licencjonowanego pośrednika. W Polsce można skorzystać z ofert wyspecjalizowanych dystrybutorów, jak Grupa Goldenmark. Zawieranie transakcji w ten sposób jest pozbawione ryzyka oszustwa.

Każdy legalnie sprzedawany kamień posiada certyfikat autentyczności nadawany przez instytucję certyfikującą, jak Gemological Institute of America (GIA) lub International Gemological Institute (IGI). W Polsce można skorzystać z usług rzeczoznawców wpisanych na listę Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego.

Inwestycje w kamienie szlachetne to prawdziwa sztuka, wymagająca specyficznej wiedzy i umiejętności, zupełnie odmiennych od tych, które są potrzebne przy zakupach papierów wartościowych lub innych aktywów. Dają za to możliwość osiągania ponadprzeciętnych zysków. Z drugiej strony, warto opanować sztukę identyfikacji nowych kategorii ryzyka. Dla wielu inwestorów, poszukujących wyrafinowanych i nowych obszarów dla swej inwestycyjnej działalności, brylanty z pewnością mogą stanowić ciekawe wyzwanie, połączone dodatkowo z przyjemnością obcowania z magią jednych z najpiękniejszych tworów natury.