Przejdź do treści
Strona główna » Korzyści podatkowe z zakupu złota fizycznego

Korzyści podatkowe z zakupu złota fizycznego

Umów rozmowę z naszym ekspertem

Zakup fizycznego złota inwestycyjnego niesie ze sobą szereg korzyści ekonomicznych, ale też praktycznych. Niewątpliwie do obu tych kategorii zaliczyć można korzyści podatkowe, związane z zakupem tego aktywa.

Zanim przejdziemy do konkretnych korzyści, warto doprecyzować, czym dokładnie jest złoto inwestycyjne, ponieważ właśnie takiego złota dotyczą poniższe korzyści podatkowe.

Fizyczne złoto inwestycyjne to:

 1. Złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie minimum .995
 2. Złote monety, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
  1. Próba minimum .900
  2. Wybite po 1800 roku
  3. Są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia (mają nominał)
  4. Są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80 proc. wartości rynkowej złota zawartego w monecie

Oferowane w Goldenmark sztabki i monety spełniają powyższe warunki. Mieszczą się w definicji fizycznego złota inwestycyjnego i dotyczą ich wszystkie poniższe korzyści.

Złoto inwestycyjne jest zwolnione z podatku VAT w UE

Oznacza to, że w cenie gotowego produktu, jakim jest sztabka złota lub moneta, który spełnia warunki powyższej definicji złota lokacyjnego, nie ma podatku od towarów i usług (VAT).

Cena sztabki lub monety o wadze np. jednej uncji (31,1 g) składa się z giełdowej ceny złota (ponad 90 proc.) oraz kilku procent kosztów dodatkowych, związanych z produkcją, logistyką i wprowadzeniem na rynek.

Złoto jest zwolnione z podatku dochodowego

Jeśli sprzedamy złoto przed upływem 6 miesięcy od momentu zakupu i zarobimy na tym, transakcja będzie opodatkowana, a zysk z niej powinien zostać uwzględniony w formularzu PIT-36.

Wystarczy jednak, że sprzedamy złoto po upływie 6 miesięcy od momentu jego zakupu – z sykiem lub bez – a nie zostaniemy obciążeni podatkiem dochodowym. 

Złoto jest zwolnione z podatku od zysków kapitałowych

Podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) wynosi 19 proc. i jest on naliczany do wszystkich dochodów kapitałowych uzyskanych przez osoby fizyczne – również od zysku wypracowanego na lokacie bankowej, nawet w sytuacji, gdy zysk z lokaty nie przekroczy stopy inflacji, a więc w rzeczywistości jest to strata.

Złoto takim podatkiem obciążone nie jest – zakup i sprzedaż złota fizycznego nie są traktowane jako inwestycje na rynku kapitałowym. 

Podsumowanie

Powyższe korzyści podatkowe dobrze pokazują, jak wyjątkowym aktywem jest złoto. Z punktu widzenia VAT nie jest ono towarem ani usługą, a z punktu widzenia podatku od zysków kapitałowych, nie jest także produktem finansowym.

Przy spełnieniu zaledwie jednego warunku – sprzedaż po upływie 6 miesięcy od momentu zakupu – inwestycja w złoto nie wiąże się z żadnymi kosztami podatkowymi. 

Zapisz się do naszego newslettera i uzyskaj dostęp do poradnika "Metale i kamienie szlachetne"

  Adres e-mail:

  Numer telefonu (opcjonalnie):

  Wyrażam Administratorowi Danych - Goldenmark Center Sp. z o.o. (nr KRS 0000534748) - zgodę na:

  przesyłanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych.

  wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (np. telefon, smartphone, laptop, tablet, komputer, smartwatch itp.) w celu marketingu bezpośredniego.