Przejdź do treści
Strona główna » Płaszczyzny równoległe. Wernisaż Katarzyny Środowskiej w Warszawie

Płaszczyzny równoległe. Wernisaż Katarzyny Środowskiej w Warszawie

Od starożytności kwadrat zawsze symbolizował Ziemię, a okrąg – Niebo. Tym samym Ziemia ma mieć cechy męskie a Niebo – żeńskie. Kwadrat Ziemi ma być zawarty w sferze Nieba. Nigdy odwrotnie. W kwadrat wpisany jest Człowiek witruwiański, którego przedstawienie symbolizuje nie tylko doskonałość proporcji Człowieka, ale i całego Wszechświata. Człowiek składa się z ziemi, wody, powietrza i ognia a jego ciało przypomina mikrokosmos wszechświata – pisał Leonardo.

Na obrazach Katarzyny Środowskiej kwadraty nie są wpisane w sferę Niebios… trwają w nieokreślonej przestrzeni. Zawieszone w transcendentalnej rzeczywistości. Pozbawione Nieba i Człowieka, same stanowią Jednię. Kwadrat istnieje sam z siebie, jako byt doskonały i nieograniczony. Stanowi źródło całej rzeczywistości i podstawę jej istnienia. Na niektórych obrazach multiplikuje się zostawiając za sobą zawieszone srebrzyste ślady a na innych otoczony jest cienkim i roziskrzonym konturem czy mieniącą się poświatą. Część obrazów jest bardziej „przy Ziemi”. Kwadrat unosi się tuż nad linią horyzontu przywołując skojarzenia wędrującego obiektu – przybysza z płaszczyzny równoległej. Komunikuje się z nami: Życie, Równowaga… Jedność – wybrane tytuły obrazów.

Abstrakcja pojawia się wtedy gdy temat wykracza poza wyobrażenie. Artystka przez formę, kolor i światło wprowadza odbiorcę w stany graniczne – doświadczenie na styku rzeczywistości i iluzji. Centralnie umieszczony Znak – Kwadrat – symboliczne przedstawienie doskonałej formy, znajduje się w punkcie przecięcia materialnego z ponad-światowym. Odsyła nas z jednej płaszczyzny do drugiej, mając swój udział w ich obu. Obraz wykracza poza doświadczenie zmysłowe.

Wernisaż: 30 marca 2023, godz. 19:00

Salon Goldenmark przy placu Konstytucji 6 w Warszawie

Katarzyna Środowska

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, na Wydziale Malarstwa i Rysunku. Członkini Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk Pięknych. Laureatka V Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Jest autorką wystaw indywidualnych i uczestniczką wielu wystaw zbiorowych i plenerów malarskich. Zajmuje się głównie malarstwem olejnym a jej obrazy znajdują się w wielu prestiżowych kolekcjach prywatnych i instytucjonalnych. Mieszka i tworzy w Warszawie.

O twórczości

Katarzyna Środowska równolegle rozwija dwa nurty: figuratywny i geometryczny. Wizualne przedstawienia ukazują warsztatową biegłość malarki, która swobodnie posługuje się techniką olejną w obu nurtach.

Prace w nurcie geometrii komponowane są centralnie ze statycznym elementem lewitującym w centrum. W obrazach figuratywnych elementy rozmieszczone są w przestrzeni w sposób podobny temu z obrazów surrealistów…

Obrazy artystki mają przyjemną kolorystykę, która działa na zmysły. Mają głębię i wewnętrzne światło… Na obrazach tkanka malarska jest niewidoczna – farba jest położona z czułością na perfekcyjnie wyszlifowane powierzchnie lnianego płótna. Widoczne jest natomiast dążenie artystki do perfekcji zarówno przejść tonalnych, konstrukcji figur z kątami prostymi – utrzymanymi pionami i poziomami – na elastycznej przecież powierzchni. Ta kliniczna doskonałość jest widoczna najsilniej w obrazach geometrycznych, które artystka tworzy ze szczególnym pietyzmem.