Przejdź do treści
Strona główna » Popyt na złoto w III kwartale 2021

Popyt na złoto w III kwartale 2021

Z opublikowanego niedawno raportu Światowej Rady Złota dowiadujemy się, że popyt na złoto w III kwartale spadł o 7 proc. i wyniósł 831 ton. Odpływy z funduszy ETF opartych na złocie, przeważyły nad dalszym ożywieniem w pozostałych sektorach.

Złote sztabki

Całkowity popyt na złoto spadł o 7 proc. rok do roku w III kwartale. Spadek ten był spowodowały głównie przez odpływy z funduszy ETF. Zarówno biżuteria, technologie, jak i popyt na złoto w formie fizycznej, wzrosły. Średnia cena złota w trzecim kwartale wyniosła 1 789,5 USD, nieznacznie poniżej średniej z drugiego kwartału. Silny popyt pozagiełdowy pokazuje, że złoto jest obecnie pożądanym surowcem, na co wpływają m.in. post-pandemiczne zawirowania gospodarcze oraz rosnąca inflacja, z którą boryka się duża cześć banków centralnych.

Biżuteria

Popyt ze strony branży biżuteryjnej był o 33 proc. wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 443 tony. Choć było to ożywienie po bardzo słabym 2020 roku, popyt w dalszym ciągu pozostaje o 12 proc. poniżej średniej pięcioletniej. Wzrost popytu najmocniej odczuwalny był tradycyjnie w Indiach (wzrost o 58 proc.) oraz Chinach (o 32 proc.).

Złoto inwestycyjne

Wzrost popytu na złoto inwestycyjne spadł o 53 proc. względem poprzedniego roku, jednak za ten spadek w głównej mierze odpowiadają odpływy środków z funduszy ETF opartych na złocie.

Popyt na złote sztabki i monety wzrósł o 18 proc. i wyniósł 261,7 ton. Podobnie jak w przypadku biżuterii, najsilniejsze wzrosty odnotowano w Indiach (o 27 proc. do 42,9 ton) i Chinach (o 12 proc. do 64,7 ton).

Banki centralne

Popyt ze strony banków centralnych spadły względem poprzednich kwartałów, jednak wzrosły względem III kwartału 2020 roku, kiedy to zakupy netto wyniosły -10,6 ton. W III kwartale 2021 roku zakupy znajdowały się na plusie i wyniosły 69,3 tony.

Technologia

Popyt technologiczny wzrósł o 9 proc. r/r i wyniósł 83,9 ton. Jest to efekt odrodzenia się po pandemii popytu konsumenckiego na urządzenia elektryczne czy pojazdy. Popyt na elektronikę umocnił się także w związku upowszechnieniem się pracy zdalnej i koniecznością zakupu dodatkowych urządzeń.

Choć wyniki w III kwartale były dobre, sektor stoi w obliczu poważnych wyzwań związanych z nieodbudowanymi po pandemii łańcuchami dostaw. Problemem dla przemysłu mogą okazać się także rosnące ceny energii oraz potencjalne utrudnienia w dostępnie do energii.

Podaż

Od początku roku złota jest dość płaska. W III kwartale 2021 spadła o 3 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Odnotowano przy tym spadek złota pochodzącego z recyclingu o 22 proc., jednak o 4 proc. wzrosła produkcja kopalni.

Opracowane na bazie: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q3-2021