Przejdź do treści
Strona główna » Firma w czasach pandemii: restrukturyzacja a upadłość

Firma w czasach pandemii: restrukturyzacja a upadłość

W poprzednim artykule z cyklu, zarysowaliśmy możliwości, jakie stoją przed przedsiębiorcą w obliczu kryzysu – zarówno tego, wywołanego pandemią koronawirusa i lockdownem, jak i kryzysu przedsiębiorstwa w szerszym ujęciu. Jedną z możliwości jest restrukturyzacja.

Czym dokładnie jest proces restrukturyzacji? Czym różni się od upadłości?

Upadłość jest to procedura, która wszczynana jest w momencie, gdy przedsiębiorca traci płynność finansową i staje się niewypłacalny. Zadaniem tej procedury jest uporządkowanie procesu upadłości, sądowe ustalenie stanu niewypłacalności przedsiębiorcy, zabezpieczenie roszczeń wierzycieli, reorganizacja terminów spłat, ewentualne umorzenie części wierzytelności, a z chwilą ogłoszenia upadłości także ustalenie masy upadłościowej i rozdysponowanie jej pomiędzy wierzycielami.

Restrukturyzacja ma na celu uniknięcie upadłości. Rozpoczynając postępowanie restrukturyzacyjne zakłada się, że przedsiębiorca będzie w stanie spłacić wierzytelności, a jednocześnie utrzymać firmę przy życiu, o ile tylko stworzy mu się ku temu możliwość np. poprzez zawarcie regulujących warunki spłaty porozumień z wierzycielami czy zawieszenie postępowań egzekucyjnych.

Ta polityka drugiej szansy, umożliwia nie tylko ocalenie biznesu i miejsc pracy (przynajmniej części), ale zabezpiecza także interesy wierzycieli – łatwiej spłacić długi, jeżeli firma dalej funkcjonuje i zarabia, niż kiedy upada.

Postępowanie restrukturyzacyjne wymaga dużego wysiłku ze strony dłużnika, a do jego przeprowadzenia niezbędna jest pomoc.  W myśl ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r., postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest z udziałem nadzorcy, którym jest nadzorca układu, nadzorca sądowy lub zarządca. Nadzorcą musi być osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Całe postępowanie składa się z kilku dużych etapów, takich jak audyt, który ma na celu ustalenie, jaki jest stan przedsiębiorstwa, opracowanie strategii czy też swoistego planu naprawczego dla przedsiębiorstwa, otwarcie postępowania przez sąd, a następnie postępowanie układowe, głosowanie nad układem i jego wykonanie.

Dobrze zaplanowana i przeprowadzona restrukturyzacja kończy się sukcesem, który w tym przypadku oznacza dla przedsiębiorcy praktycznie nowe otwarcie. Może on, korzystając z doświadczeń, które nabył przechodząc przez postępowanie restrukturyzacyjne, kontynuować prowadzenie swojego biznesu w sposób bardziej efektywny, unikając błędów, które doprowadziły do rozwinięcia się sytuacji kryzysowej.

Fot. Scott Graham on Unsplash