Przejdź do treści
Strona główna » Światowe rezerwy złota w I kwartale 2022

Światowe rezerwy złota w I kwartale 2022

Złoto odgrywa bardzo ważną rolę w rezerwach banków centralnych. O tym, jak ważną, pokazują ostatnie lata i zakupy dokonywane przez Narodowy Bank Polski, ale również i inne banki centralne.

Polskie złoto
Sztabki złota w skarbcu Banku Anglii, fot. Bank of England, flickr.com, CC BY-ND 2.0

Rezerwy złota – top 10 + Polska

Stany Zjednoczone – 8133,47 ton

Krajem, który posiada największe rezerwy złota niezmiennie pozostają Stany Zjednoczone, które w swoich rezerwach posiadają 8133,47 ton złota. Stanowią one 68,17 proc. wszystkich rezerw walutowych USA.

Niemcy – 3358,84 ton

Niemcy to największy posiadacz złota na kontynencie europejskim. W skarbcach niebieckiego banku centralnego znajduje się obecnie 3358,84 tony złota. Stanowi to 67,73 proc. niemieckich rezerw walutowych.

Włochy – 2451,84 ton

Trzecim krajem na świecie, i drugim w Europie, są Włochy. Rezerwy złota włoskiego banku centralnego to 2451,83 tony kruszcu, stanowiące 64,98 proc. ogółu rezerw.

Francja – 2436,50 ton

Kolejnym krajem jest Francja z rezerwami złota na poziomie 2436,50 ton. Jest to 60,34 proc. udział w całkowitych rezerwach walutowych francuskiego banku centralnego.

Federacja Rosyjska – 2301,64 ton

Rosja posiada w swoich skarbcach 2301,64 ton, co stanowi 22,40 proc. ogółu rezerw walutowych. Z uwagi na wojnę, jaką Rosja rozpoczęła w Ukrainie oraz sankcje, jakimi objęty jest ten kraj, aktualny stan rezerw walutowych oraz samego złota, może odbiegać od znanego stanu.

Chiny – 1948,31 ton

Chiny oficjalnie posiadają 1948,31 ton królewskiego kruszcu, co stanowi 3,61 proc. rezerw walutowych państwa środka. Jednak z uwagi na brak transparentności oraz skąpe informacje, rzeczywisty stan rezerw złota chińskiego banku centralnego pozostaje nieznana. Zakłada się, że ilość ta może być znacząco wyższa.

Szwajcaria – 1040 ton

Tradycyjnie kojarzona ze złotem Szwajcaria posiada 1040 ton złota w rezerwach, co czyni ją czwartym europejskim krajem, pod względem stanu posiadania kruszcu. Złoto w rezerwach szwajcarskiego banku centralnego stanowi zaledwie 5,90 proc.

Japonia – 845,97 ton

Japończycy w swoich skarbcach posiadają 845,97 ton złota, które odpowiada 3,90 proc. ogółu rezerw walutowych.

Indie – 760,40 ton

Hinduski bank centralny posiada w swoich rezerwach 760,40 ton złota. Stanowi to 7,77 proc. ogółu rezerw walutowych.

Holandia – 612,45 ton

Rezerwy złota Holandii wynoszą 612,45 ton, co stanowi 57,72 proc. rezerw walutowych.

Polska – 228,66 ton

Rezerwy złota Polski wynoszą obecnie 228,66 ton. Jest to 9,03 proc. wszystkich rezerw walutowych.

Najwięksi kupujący w I kwartale 2022 r.

Egipt + 44,06 ton

Rezerwy złota Egiptu powiększyły się o 44,06 ton. Obecnie jest to 124,97 ton, co stanowi 19,42 proc. ogółu rezerw walutowych.

Turcja + 36,90 ton

Rezerwy Turcji zwiększyły się o 36,90 ton, do poziomu 431,10 ton. Złoto stanowi obecnie 31,08 proc. rezerw.

Argentyna + 6,97 ton

Argentyna zwiększyła rezerwy złota o 6,97 ton, do poziomu 61,74 ton. Jest to 8,94 proc. rezerw walutowych tego kraju.

Indie + 6,31 ton

Indie zakupiły w I kwartale 6,31 tony, do poziomu 760,40 ton.

Irlandia + 2,52 tony

Irlandia zakupiła 2,52 tony, zwiększając poziom swoich rezerw do 12,04 ton stanowiących 5,81 proc. rezerw walutowych.

Najwięksi sprzedający w I kwartale 2022 r.

Kazachstan – 34,26 ton

Kazachstan, który w ostatnich latach był jednym z większych kupujących, w I kwartale 2022 roku sprzedał 34,26 ton złota. Zmniejszyło to rezerwy tego kraju do poziomu 368,12 ton, stanowiących 68,87 proc. ogółu rezerw walutowych.

Uzbekistan – 24,57 ton

Uzbekistan również sprzedawał złoto w I kwartale. Sprzedawszy 24,57 ton kruszcu, Uzbekistan osiągnął rezerwy złota na poziomie 337,47 ton, stanowiących 59,62 proc. ogółu rezerw.

Katar – 5,44 ton

Katar sprzedał 5,44 ton złota, osiągając tym samym rezerwy na poziomie 51,29 ton. Obecnie katarskie złoto to 7,48 proc. ogółu rezerw.

Filipiny – 2,52 ton

Rezerwy złota Filipin skurczyły się o 2,52 tony osiągając poziom 156,29 ton. Stanowi to 9,04 proc. całości rezerw walutowych.

Polska – 2,18 ton

Polska sprzedała w I kwartale 2022 roku 2,18 ton. Aktualne rezerwy wynoszą 228,66 ton i stanowią 9,03 proc. rezerw.

Bartosz Adamiak

Opracowanie na podstawie gold.org, Światowa Rada Złota

Zapisz się do naszego newslettera i uzyskaj dostęp do poradnika "Metale i kamienie szlachetne"

    Adres e-mail:

    Numer telefonu (opcjonalnie):

    Wyrażam Administratorowi Danych - Goldenmark Center Sp. z o.o. (nr KRS 0000534748) - zgodę na:

    przesyłanie mi za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych.

    wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (np. telefon, smartphone, laptop, tablet, komputer, smartwatch itp.) w celu marketingu bezpośredniego.