Przejdź do treści
Strona główna » Kurator dr Katarzyna Sadrak

Kurator dr Katarzyna Sadrak

dr Katarzyna Sadrak

Doktor sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki, nauczyciel akademicki, artystka, kuratorka i organizatorka kilkudziesięciu wystaw międzynarodowych w Anglii, Chinach i w Polsce. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach naukowo-artystycznych i w projektach naukowo-badawczych. Należy do prestiżowych Leeds Fine Artists (Anglia), Stowarzyszenia Geometrii Dyskursywnej, jest członkiem struktur Zarządu Głównego ZPAP (GKR) i ZPAR. Artystyczne wykształcenie i doświadczenie dydaktyczne zdobyła na Uniwersytecie J. Kochanowskiego oraz w Tianjin Polytechnic University w Chinach. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne na Politechnice Świętokrzyskiej na wydziale Mechatroniki i budowy Maszyn. W swoim międzynarodowym dorobku twórczym ma ponad 140 wystaw grupowych i indywidualnych, prace w przestrzeni publicznej, kolekcjach prywatnych i muzealnych w Europie i w Azji.