Przejdź do treści
Strona główna » Światowa Rada Złota (World Gold Council)

Światowa Rada Złota (World Gold Council)

Misją Światowej Rady Złota jest tworzenie warunków dla rozwoju rynku złota, działanie na rzecz odpowiedzialnego biznesu i popularyzowanie wiedzy o inwestowaniu w złoto.

Członkami Światowej Rady Złota (ang. World Gold Council) jest 19 kopalń złota, które prowadzą działalność w 47 krajach. Główna siedziba tej organizacji znajduje się w Londynie a odziały w Nowym Jorku, Szanghaju, Hong Kongu, Singapurze, Tokio, Bombaju, Madrasie oraz Pekinie.

Rada wspiera swych członków poprzez stymulowanie popytu na istniejących i dopiero rozwijających się rynkach złota. Prowadzi badania analityczne i współpracę partnerską z producentami, inwestorami, jubilerami oraz uczelniami.

World Gold Council angażuje się w działania rządów, uświadamiając im rolę złota w globalnej architekturze finansowej. Posiadając dostęp do unikalnych informacji o rynku złota może wskazać niewykorzystany potencjał oraz kreować nowe możliwości rozwoju rynku.

Rada współpracuje z rządami państw uświadamiając im rolę złota w globalnej architekturze finansowej. W ramach programu Reserve Asset Management prowadzone są badania i szkolenia o rynku złota z przeznaczeniem dla zarządzających aktywami rezerwowymi i przedstawicieli rządów. Dzięki temu otrzymują oni narzędzia niezbędne dla podejmowania racjonalnych decyzji przy zarządzaniu rezerwami walutowymi swego kraju. Współpraca obejmuje również organizacje ponadnarodowe, co ma na celu zwiększanie popytu, rozwój innowacyjnych zastosowań złota i wprowadzanie nowych produktów na rynek.

World Gold Council współpracuje z organami nadzoru oraz decydentami przekonując ich, jak złoto może przyczynić się do zmniejszenia niektórych ryzyk systemowych w systemie finansowym, szczególnie tych, które doprowadziły do wybuchu kryzysu w 2008 roku.

Rada podejmuje działania na rzecz odpowiedzialnego społecznie przemysłu produkcji złota. Jej wytyczne w tym zakresie zabraniają prowadzenia działalności wspierając wojny, konflikty społeczne, bezprawie, przemoc i łamanie praw człowieka. W tym celu wprowadzono w życie regulacje Conflict-Free Gold Standard, do których stosowania zobligowano członków Rady.

Działając na rzecz przejrzystości biznesu World Gold Council przekonuje producentów złota aby ci rzetelnie prezentowali swoją sytuację finansową. W związku z tym rekomenduje się aby w sprawozdaniach finansowych uwzględniać wszystkie koszty produkcji (All-in-costs). Taka prezentacja danych pozwoli akcjonariuszom na rzetelną wycenę akcji i oszacowanie ryzyka inwestycji w przedsiębiorstwo produkujące złoto.

World Gold Council publikuje analizy i komentarze specjalistów o sytuacji na rynku złota udostępniając je na stronie internetowej www.gold.org. Sztandarowe opracowanie „Gold Demand Trends” zawiera aktualne informacje dotyczące światowego rynku złota, obejmujące dane statystyczne w zakresie popytu i podaży złota w ujęciu sektorowym i geograficznym. Sukcesywnie publikowane są też statystyki dotyczące wielkości rezerw złota w poszczególnych krajach. Materiały te mają wielką wartość poznawczą, umożliwiającą ocenę sytuacji na rynku złota oraz perspektywy jej zmian. Wykorzystywane są przez zarządzających aktywami, inwestorów, analityków i dziennikarzy.

Trudno więc nie docenić wielkich zasług World Gold Council dla rozwoju rynku złota, upowszechnianiu wiedzy o złocie w tym jego roli w zabezpieczeniu przed ryzykiem finansowym.

fot. gold.org