Skip to content

E-residentsus

Kiirenevast globaliseerumisest on saanud vaieldamatu ja ilmselt peatamatu fenomen. Ärimaailmas ning selle muutumises ja uuenemises mängib globaliseerumine eriti olulist rolli. Mida väiksemaks maailm jääb, seda tugevamad on inimeste majanduslikud sidemed.

Innovaatilised riigid

Targal majanduspoliitikal on ühiskondade arengus elutähtis roll. See loob väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jõudsaks arenguks vajaliku mikrokliima. Rammus majanduskeskkond aitab kaasa iduettevõtete loomisele ning nende küpsemisele ja muutumisele stabiilseteks kasumlikeks ettevõteteks.

Innovatsiooni edendavatest riikidest rääkides tulevad esimeste hulgas pähe Ameerika Ühendriigid ja Aasia tiigermajandused. Tuleb välja, et murranguliste lahendustega tullakse siiski välja ka mujal. Innovaatilise majanduspoliitikaga paistab viimasel ajal silma Eesti.

E-residentsus – ligitõmbavus ja PR

Eesti on huvitavaks näiteks riigist, mis hoolimata oma väiksusest ja visalt kaduvast kommunismitaagast püüab luua moodsat infotehnoloogiapõhist majandust.

Uusimaks Eestis rakendatavaks ideeks on e-residentsus. See kogu maailmas ainulaadne leiutis on esimene osa projektist, mis peaks võimaldama välismaalastel omandada digitaalse identiteedi, millega oleks võimalik luua pangakonto, asutada ettevõtteid ning kasutada mitmesuguseid teenuseid, mis seni olid kättesaadavad vaid Eesti kodanikele.

Siinkohal märgime, et e-residentsus ei tähenda kodakondsust – need on eraldi asjad. Suurim erinevus on see, et e-resident ei saa hääleõigust Eesti valimistel ega saa endale Eesti passi. Tegu on eraldi sotsiaalse ja majandusliku identiteediga, mille pälvimiseks piisab vajalike taotlusvormide täitmisest ning mis annab võimaluse investeerida kapitali ja asutada ettevõtteid võrdsetel alustel Eesti kodanikega.

Eestile projektist tõusva kasu osas on üks kindel – e-residentsus on juba praegu maailmas kuum kõneaine. Tegu on innovaatilise uue nähtusega, mis võib panna aluse pöördelistele sotsiaalsetele ja majanduslikele muutustele. Loomulikult aitab see lahendus meelitada ligi välisinvestoreid, kiirendada riigis uute ettevõtete asutamist ning laiendada maksubaasi.

Kuidas e-residendiks saadakse?

E-residentsuse andmise kord on viimaste kuude jooksul oluliselt muutunud. Kuna tegu on maailmas ainulaadse lahendusega, peenhäälestatakse selle tehnilist lahendust jooksvalt. Alguses oli taotlemiseks vaja Eestisse tulla, kuid nüüd piisab e-residendi staatuse pälvimiseks mõne veebivormi täitmisest ja Eesti diplomaatilise esinduse külastamisest. Loomulikult kontrollitakse esitatud andmeid varem või hiljem, kui e-resident Eestit külastab, kuid staatuse saamiseks ei ole see vajalik. Seega on e-residentsuse süsteem kiiresti arenenud, iseäranis õiguslikust küljest.

Artikli kirjutamise ajal on Eestil rohkem kui 24 000 e-residenti ning nende arv kasvab jõudsalt. Praegu on menetlemisel 500 taotlust. Kõige rohkem on e-residentide hulgas Soome (12,53%), Venemaa (6,89%), Ukraina (5,84%), USA (5,79%) ja Ühendkuningriigi (5,50%) kodanikke. Seni on tagasi lükatud ligi 200 taotlust (ligikaudu 1%) ning vähem kui 700 (alla 3%) menetlemine on edasi lükatud.

E-residentsuse taotlemise vorm on saadaval aadressil apply.eestonia.com. Muu hulgas tuleb vormi täitmisel e-residentsuse taotlemist põhjendada. Järgmiseks tuleb maksta menetlustasu, misjärel Politsei- ja Piirivalveamet kontrollib andmeid. Seejärel saadetakse taotlusvormil esitatud e-posti aadressile kiri, milles on juhised dokumentide vastuvõtmiseks saatkonnast. E-residendiks saamise viimase etapina tuleb saadud pakett aktiveerida ja seadistada ning dokument digiallkirjastada.

Kahtlemata on Eesti innovaatilise väikeriigi musternäidis. E-residentsuse projekt on Eesti vastuseks tõsiasjale, et globaliseeruvas maailmas peavad riigid ettevõtjate ja investorite ligimeelitamiseks looma soodsa investeerimiskliima. Vaja on just selliseid lahendusi, mis kiirendavad ettevõtete asutamist ja arengut ning hõlbustavad nende uuelaadset juhtimist.

fot. Masayuki (Yuki) Kawagishi, flickr.comCC BY 2.0

plpolski (Polish) enEnglish (English) ruРусский (Russian)

Tags: