Skip to content

Kas kõik Krugerrandi mündid on identsed?

Teoreetiliselt peaks kõigi 91,67% kulda ja 8,33% vaske sisaldavate müntide värv olema sama. On see siis nii? Mitte tingimata. Erinevusi panevad tähele üksnes need, kelle käest käib igapäevaselt läbi eri tootjate erineva kaalu ja vermimiskuupäevaga münte. Krugerrandi müntide sulami värvus võib varieeruda üsna oluliselt. Miks see oluline on? Teemat vähe tundev inimene võiks arvata, et mõned neist on võltsitud.

Alloleval pildil on kujutatud Krugerrandi münte, mis on vermitud ajavahemikus 1973–1979.

On selgelt näha, et eri kuupäevadega müntide värvus ja valguse peegeldamise viis erinevad oluliselt. Muidugi ei oska me öelda, mis on müntidega vermimisest tänaseni juhtunud ja kas see võib olla nende seisukorda mõjutanud. Kõnealused erinevused ei ole siiski tingitud tavapärasest kulumisest. Tuleb välja, et eri vermimiskuupäevadega müntide erinevusi võib täheldada ka teistel aastakümnetel vermitud müntide puhul. Allolevatel piltidel on kujutatud mitut münti kolmest eri aastakümnest.

Kuidas neid erinevusi seletada, kui on teada, et iga münt sisaldab 91,67% kulda ja ülejäänud osa on vask? Öeldakse, et saatan on pisiasjades. Nii ka siin – värvimuutusi põhjustavad sulami komponentide sisalduse vaevu tuvastatavad variatsioonid. Pealtnäha tühised lisandmetallide kogused võivad sulami ja mündi lõplikku värvust mõjutada.

Alustame kullast. Tootja tunnistab, et 91,67% (22-karaadine) kullasisaldus on küll tagatud, aga tegelik kullasisaldus võib olla eri müntides veidi suurem. Loomulikult püüab tootja majanduslikel põhjustel vältida minimaalse kullasisalduse ületamist. Rand Refinery’s on kindlasti kasutusel kõrgetasemeline kvaliteedikontrollitehnoloogia.

Kui kullasisaldus ületaks siiski 22 karaati, mõjutaks see kindlasti mündi värvi. Sulami teine põhikomponent on vask, mis reageerib hapnikuga ning täidab seega olulist rolli mündi vananemises. Kuld ja vask on peamised, aga mitte ainsad komponendid.
Ükski rafineerimisprotsess ei anna tulemuseks 100% puhtusega metalli. Mitte ükski! Võimalik on küll saavutada järjest kõrgemaid puhtusastmeid, kuid täiesti puhta toote valmistamine on praktikas võimatu.

Puhas kuld on defineeritud puhtusastmega vähemalt 99,5%. Sõltuvalt rakendusest võib olla vaja veelgi puhtamat kulda. Lämmastikhappega puhastamine annab tulemuseks 99.9% puhtusastmega kulla. Elektrolüüsimisel on saavutatav 99,99% ja korduval elektrolüüsimisel 99,999% puhtusaste. Kõigist jõupingutustest hoolimata jääb kullamolekulide vahele teiste metallide aatomeid.

Vase puhul, mida kaevandatakse koos hulga teiste vääris- ja muude metallidega, on lisandite loetelu tõeliselt muljetavaldav. Ehedat vaske looduses küll leidub, kuid alati lisanditega, milleks on muu hulgas antimon, arseen, vismut, tina, tsink, plii, väävel ja raud. Igaüks neist mõjutab sulami keemilisi ja soojuslikke omadusi ning selle edasist töötlemist.

Sulami värvi võivad muuta ka tühised kogused kulla ja vase lisandeid. Rand Refinery asutati 1920. aastal ning vermis esimese Krugerrandi 1967. aastal. Seega oli neil piisavalt aega töötada välja ja rakendada tehnoloogiat tootmisprotsessi ja -metoodika ühtlustamiseks ning sulami ühtlase puhtusastme tagamiseks. Tootja on tunnistanud, et kasutab viimasel ajal (täpsemalt alates 2014. aastast) kõrgema puhtusastmega vaske, mistõttu uuemad mündid on vanematest veidi erineva välimusega. Ühtlasi rõhutas ta, et värv ei mõjuta kullasisaldust müntides. Igal juhul ei sisalda ükski Krugerrandi standardmünt vähem kui 31,105 grammi puhast kulda. Tootja sõnades pole põhjust kahelda.

plpolski (Polish) enEnglish (English) ruРусский (Russian)