Kuld

KUIDAS TUVASTADA KULLA EHTSUST

Kullaost on tihtipeale motiveeritud soovist kindlustada oma vara.Vahetame teenitud raha metalli vastu, mida on aastatuhandeid kasutatud ostujõu pikaajaliseks säilitamiseks.Kui me ei taha kullaostu ajal muretseda selle pärast, ega meid peteta, siis tasuks võtta teadmiseks mõned tõsiasjad, mis tagavad meile kindlustunde.

Selles tulevad meile abiks kulla unikaalsed omadused. Vaatleme neid, mis võimaldavad kulla ehtsust tuvastada.

Kuidas kontrollida kulda?

Tihedus

Kulda iseloomustab väga kõrge tihedus. Kulla kuup küljega 1 cm kaalub 19,3 grammi. Niisiis, kui meil on teada, millised mõõdud ja kaal peaksid olema puhtast kullast valmistatud mündil või kangil, siis on meil võimalik selle ehtsust tuvastada.Tootjad avalikustavad sellist infot oma veebilehtedel. Uuringuks piisab vaid nihkmõõdikust ja kaalust või Fischi testerist (mis kontrollib üheaegselt kaalu ja mõõte). Tihedust saab mõõta ka kaalu ja veega täidetud nõu abil, rakendades Archimedese seadust.

Kuid sellest meetodist ei piisa müntide puhul, mille proov on alla 24 karaadi. Seoses sellega, et niisuguste müntide puhul kasutatava lisasegu tihedus on kulla tihedusest madalam,võivad võltsijad kasutada muud metalli, mille tihedus on lähedane kulla tihedusele.Selliseks elemendiks on volfram tihedusega 19,25 g/cm3. Kasutades vastavat volframi kogust ja kattes selle õhukese kullakihiga, suudetakse valmistada võltstooteid Krugerrandi või Ameerika Kotka kaalu ja mõõtudega ehk prooviga 916 müntide suuruseid võltsmünte.

Natuke teisiti on kangide puhul, sest neid pakitakse certipack-pakendisse. Seetõttu ei saa kontrollida üksnes kangi enda kaalu, sest kaaluda saab vaid pakendatud toodet. Kahjuks ei avalda kangide tootjad nende kaalu koos pakendiga. Kuid tasub siiski kaaluda ja mõõta ka selliseid kange, et välistada vähem kvaliteetselt valmistatud (valede mõõtudega) võltstooteid. Andmed mõõtude kohta on tootjate veebilehtedel juba avalikustatud. Samuti võib kasutusele võtta globaalseid registreid, näiteks veebilehelt goldbarsworldwide.com.

Heli

Helimeetodit kasutatakse juba aastatuhandeid. Selles rakendatakse resonantssageduste erinevust teatud müntide puhul. Tundliku kõrvaga inimene on võimeline tuvastama mündi ehtsust selle järgi, kuidas see kõlab. Youtube’is on palju videoid, mis näitavad, kuidas see meetod toimib. Tänapäeval on abiks kaasaegsed tehnoloogiad tänu rakendustele, mis kontrollivad resonantssageduste kokkulangemist. Fischi testeri tootja on pakutavate toodete valikusse lisanud ka Ringeri, mis aitab kontrollida uuritava eseme heli. Ent kullakangide puhul, mida pakitakse certipack-pakendisse, ei anna seda meetodit kasutada.

https://www.youtube.com/watch?v=61Sjk-7Kv_k

Ultraheli

Ultrasonograafia (USG), millega uuritakse ka kudesid meditsiinis, võimaldab saada uuritava objekti läbilõikepildi. Kui mingis uuritava kangi või mündi osas leidub mingit muud metalli, siis näeme seda seadme ekraanil. Iga metalli iseloomustab teatud helilaine kiirus selle läbimisel. Kuid niisugune testimine võib põhjustada proof-klassi müntide rikkumist või kriimustamist. Samuti ei saa sellega kontrollida certipack-pakendis olevaid kullakange.

Elektrijuhtivus

Nagu olen juba maininud, on volfram ainus metall, mis võib tiheduse testimisel kullaks maskeeruda. Kuid ka seda saab tuvastada, võrreldes nende kahe metalli elektrijuhtivust. Kuld on märkimisväärselt parem elektrijuht (kulla erijuhtivus: 44 MS/m, volframi erijuhtivus: 18 MS/m). Seda võib tuvastada iseseisvalt tehtavate testide või just selleks mõeldud seadmete abil. Niisugune meetod võimaldab kontrollida objekti sügavusel 17 mm. Selle abil saab kontrollida ka certipack-pakendis olevaid kange.

Magnetism

Kullal või sellega mõnikord sarnaneval volframil on erinevad magnetilised omadused. Kulla puhul on tegemist diamagneetikuga (magnet lükkab selle minimaalsel määral endast eemale), volfram on paramagneetik (magnet tõmbab volframit vähesel määral ligi). Kasutades väikest magnetit, peaksime tunnetama kerget eemaletõuget kullast tehtud esemete magnetile lähenemisel. Palju täpsemaks vahendiks on magnetkaal, mis näitab täpselt, mis jõuga ja mis suunas (kas ligitõmbamine või eemaletõukamine) toimub reaktsioon magneti ja uuritava objekti vahel. Selliste kaalude tootjad lisavad nendele tabeleid väärtustega, mis peaksid esinema teatud müntide ja kangide kontrollimisel. Selle meetodi abil võib kontrollida ka certipack-pakendis olevaid kange. Magnetkaalusid leiab Wrocławi Rahapaja igas osakonnas.

Kokkuvõte

24-karaadisest kullast valmistatud müntide puhul piisab tiheduse kontrollist. See võib olla meile kasuks kehvemini valmistatud võltstoodete väljapraakimisel. See-eest madalama prooviga müntide või certipack-pakendis kangide puhul tuleb rakendada arenenumaid tehnoloogiaid, mis on ka palju kallimad. Sellepärast peaks hea väärismetalli müüja andma kliendile võimaluse kasutada seadmeid, mis tõestaksid,et ostetavad mündid või kangid on valmistatud kullast.

Artiklist on välja jäetud meetodid, mis kontrollivad vaid eseme pealispinda (nt spektromeetria või röntgenfluorestsents). Mõned neist on päris täpsed ja kasulikud, kuid ainult siis, kui teame, et objektil on ühtlane struktuur ehk et igas selle osas on ühesugune teatud metallide sisaldus. Neid meetodeid kasutatakse kogu uuritava eseme ulatuses, sest need võimaldavad määrata uuritava pealispinna sisaldust, arvestades teatud metallide osakaalu.

polski (Polish) English Русский (Russian)