• kulla

    3 põhjust, miks Eestis kulda omada

    Eesti on innovaatiline väikeriik, keda võib mitmel viisil teistele Kesk- ja Ida-Euroopa riikidele eeskujuks tuua. Praktiliselt kogu lävimine riigiasutuste ja pankadega on tehtav internetis ning Eesti riigivõlg on Euroopa Liidu ...
  • E-residentsus

    Kiirenevast globaliseerumisest on saanud vaieldamatu ja ilmselt peatamatu fenomen. Ärimaailmas ning selle muutumises ja uuenemises mängib globaliseerumine eriti olulist rolli. Mida väiksemaks maailm jääb, seda tugevamad on inimeste majanduslikud sidemed. ...