Ceny złota

Cena złota

Szczegółowe notowania złota

 

 

Co to jest cena SPOT?

Cena SPOT to po prostu wartość rynkowa kruszcu wyznaczana na giełdzie. Ustalana jest na giełdach Comex i londyńskim LBMA. Jest też bazą do wyznaczania cen sprzedaży i skupu u dystrybutorów, podobnie jak kurs walut ustalany przez NBP jest podstawą do wyznaczania cen w kantorach. Różnice w cenie skupu i sprzedaży funkcjonują podobnie do różnic cen walut w kantorach.

 


Od czego zależą ceny złota i srebra?

Ceny SPOT metali szlachetnych (ceny złota i srebra) w znacznej mierze uzależnione są m.in. od zasobów naturalnych, kosztu ich wydobycia, ilości danego kruszcu na rynku oraz od sytuacji na rynkach finansowych.

W przypadku kruszców, które możemy nabyć u dystrybutorów, cena składa się z ceny SPOT powiększonej o koszty dostarczenia na rynek oraz marże dilerskie. W praktyce najmniejszym składnikiem ceny są właśnie marże, co jest bardzo charakterystyczne dla branży obrotu metalami szlachetnymi.