Czy gwarantujemy zwrot z inwestycji?

Mennica Wrocławska nie świadczy usług w zakresie doradztwa inwestycyjnego. Moment wyjścia z inwestycji jest decyzją inwestora.

Idea kupna metali szlachetnych opiera się na założeniu, że przede wszystkim pomogą zachować wartość lokowanych pieniędzy.

Jak pokazało ostatnie 10 lat, na złocie da się również dość imponująco zarobić, ale nie jest to jego podstawową siłą.

Głównym atutem złota jest przechowywanie wartości, czyli m.in. odporność na inflację. Na czym to polega?

Dobrze ilustruje to przykład: 100 lat temu dobry samochód można było kupić za 1000 dolarów lub 20 uncji złota, dziś bardzo dobry

samochód również można kupić za 20 uncji złota, ale za 1000 dolarów już nie. Tak pieniądz traci na wartości, czyli podlega inflacji, na którą złoto jest odporne.

Nie da się wyeliminować zagrożenia, że losowe sytuacje mogą nas zmusić do sprzedaży złota na gorszych warunkach. Niezależnie od tego stanowią one

jednak zabezpieczenie wolne od czynników ryzyka, jakimi obarczone są np. akcje, obligacje czy gotówka.