Z pasją i zaangażowaniem pomagamy budować oparty na nieprzemijających wartościach majątek i wyjątkowe kolekcje dla przyszłych pokoleń.

Metale
szlachetne

Metale szlachetne to dobra trwałe, które służą budowaniu bezpieczeństwa i ochronie kapitału. Są efektywnym sposobem komponentem rodzinnego majątku oraz wygodnym sposobem na jego międzypokoleniowy transfer.

Metale szlachetne można kupić pod postacią fizyczną – sztabek i monet – lub różnych form instrumentów opartych o złoto czy srebro (ETF, fundusze akcyjne spółek wydobywczych etc.). Jednak to właśnie fizyczność jest cechą, która stanowi o wyjątkowości metali i zapewnia im szereg dodatkowych zalet, jak np. niezależność od systemów informatycznych czy instytucji finansowych.

Meale szlachetne
Fizyczne złoto

Sztabki złota
i złote monety

Złoto znane jest ludzkości od tysiącleci. Ponieważ występuje w przyrodzie rzadko, jest łatwe w obróbce, trudne do zniszczenia i do podrobienia, a przy tym cieszy oko, służyło naszym przodkom jako pieniądz, ale także jako surowiec służący do wykonywania biżuterii, ozdób czy insygniów królewskich. Zawsze blisko łączyło się z majętnością, ale także prestiżem i statusem społecznym.

Przez tysiące lat złoto używane było w codziennych transakcjach, płacono nim podatki i wynagrodzenia, a także gromadzono w nim majątki. Dziś złoto stanowi element składowy majątku, bezpieczną część dobrze zdywersyfikowanego portfela aktywów czy po prostu zabezpieczenie na przyszłość. W dalszym ciągu zachowuje ono swój status nośnika wartości, pomaga przechowywać ją w czasie i chronić. Służyć może także jako forma bezpiecznego i wygodnego transferu międzypokoleniowego - złote sztabki czy monety mogą zostać przekazane w spadku.

Zobacz więcej

Srebrne
monety

Srebro, podobnie jak złoto, towarzyszyło ludzkości od starożytności. Dzięki cechom fizycznym, rzadkości występowania, a także walorom estetycznym, idealnie nadaje się do bicia monet, wytwarzania biżuterii, innych ozdób, a także sztućców czy naczyń. Jeszcze w pierwszych dekadach XX wieku w wielu krajach (w tym także w Polsce), spotkać można było monety obiegowe wybijane z metali szlachetnych, w tym srebra.

W przeciwieństwie do złota, którego prawie połowa popytu generowana jest przez rynek biżuteryjny, srebro na dużo większą skalę wykorzystywane jest w przemyśle i branżach związanych z technologią. Ceny obu metali są ze sobą skorelowane, jednak różnica w strukturze popytu przekłada się na pewne drobne różnice, które uwydatniają się w okresie zawirowań gospodarczych.

Zobacz więcej
Srebro lokacyjne
Platyna i pallad

Sztabki i monety
z platyny i palladu

Platyna i pallad to metale szlachetne , które z uwagi na swoje szerokie zastosowanie w przemyśle, stanowią ciekawą formę dywersyfikacji dla złota i srebra. Zarówno platyna, jak i pallad, występują w przyrodzie niezmiernie rzadko, zaś popyt ze strony przemysłu - w szczególności przemysłu motoryzacyjnego - nie maleje.

Sztabki i monety z platyny i palladu mogą stanowić ciekawe uzupełnienie portfolio metali. Z fundamentalnego punktu widzenia platynowce to także metale, których rola w przemyśle jest duża, a z czasem może rosnąć. Jednocześnie ich podaż jest mocno ograniczona, a wydobycie jest wielokrotnie niższe od złota czy srebra.

Zobacz więcej

 

 

 

Porozmawiaj z doradcą