Przejdź do treści

Kopalnie złota przed wyzwaniem

  • Mysaver 

Tegoroczny spadek ceny złota sięgnął już 27 procent. Z jednej strony zachęca to do zakupów fizycznego metalu, ale z drugiej strony utrudnia funkcjonowanie dostarczycieli tego kruszcu. Dla wielu z nich obecna cena złota nie przekracza ich kosztów produkcji. Z tego powodu notowania kopalni złota straciły od początku roku ponad 50 procent swojej wartości.

Czytaj także: Ile kosztuje wydobycie uncji złota?

Koszt produkcji uncji złota został w kwietniu oszacowany przez firmę Barclays na pomiędzy 1250 a 1300 dolarów. Kwota ta uwzględnia wydatki inwestycyjne na rozwój. Oznacza to, że w ostatnim czasie złoto wyceniane jest poniżej kosztów gotówkowych (suma kosztów operacyjnych powiększona o opłaty za eksploatację działki oraz podatki związane z produkcją). Gdyby cena zeszła jeszcze poniżej kosztów operacyjnych, które wynoszą ok. 1125 dolarów za uncję, konsekwencją byłyby bankructwa, zwalnianie pracowników i niepokoje społeczne. Latem tak gorąco zrobiło się np. w RPA przy okazji protestów związków zawodowych. Zestawienie kosztów produkcji złota w ostatnich siedmiu latach ukazuje wykres:

Źródło: http://www.ascentainternational.com

Utrzymywanie się ceny złota poniżej kosztów produkcji oznacza kłopoty dla wydobywających je kopalni. Goldman Sachs oszacował koszty poszczególnych kopalni za 2012 r. i zestawił je z ceną złota. Wykres pokazuje rezultat tego opracowania. Kopalnie znajdujące się po lewej stronie wykresu niski koszt zawdzięczają temu, że złoto nie jest jedynym wytworem ich pracy.

Źródło: http://www.zerohedge.com

Ta sytuacja znajduje swoje odzwierciedlenie w wycenie spółek należących do tego sektora. Od początku roku straciły one kilkadziesiąt procent swojej wyceny. Natomiast w ostatnich dniach do odejścia od złota zachęciły inwestorów nadspodziewanie dobre wyniki działalności produkcyjnej w listopadzie, które ukazały się w poniedziałek. Na Johannesburg Securities Exchange w RPA indeks spółek zajmujących się wydobyciem jest notowany najniżej od września 2001 r.

Źródło: http://bigcharts.marketwatch.com

Maleją również notowania indeksów spółek wydobywczych na amerykańskich giełdach. Na nowojorskiej NYSE notowane są indeksy HUI oraz GDX. Indeks HUI składa się z 16 spółek wydobywających złoto (80 procent dużych, 20 procent średniej wielkości). Od początku roku stracił on ok. 57 procent swojej wartości. Ostatni raz tak niski poziom notowany był latem 2004 r.

Źródło: http://finance.yahoo.com/

Również indeks GDX, który składa się z 30 spółek (72 procent dużych, 22 procent średniej wielkości) zanotował w tym roku spore straty. Od początku roku jego notowania spadły o ok. 56 procent.

Źródło: http://www.marketwatch.com

Trudną sytuację w sektorze dostrzegła również firma doradcza Deloitte, która opracowała raport „Tracking the trends 2014”. Zauważa w nim wyzwania, jakie stoją przed kopalniami złota. Będą się one musiały zmierzyć z rosnącym zadłużeniem, rekordowymi odpisami wartości firmy, rosnącymi żądaniami ze strony lokalnych społeczności oraz nieprzyjaznymi relacjami z rządami.

Czytaj także: Złoto w Polsce

Grzegorz Jaeger