Notowania giełdowe w złocie

W niedawnym artykule zająłem się przedstawieniem cen nieruchomości, wyrażając je w uncjach złota. Tym razem złota użyję do zmierzenia notowań najpopularniejszych w Stanach Zjednoczonych i Polsce indeksów giełdowych.

 

Stany Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych najpopularniejszym i zarazem najstarszym indeksem giełdowym jest Dow Jones Industrial Average (DJIA). Obecnie składa się on z 30 największych amerykańskich przedsiębiorstw. Poniższy wykres przedstawia notowania, począwszy od jego uruchomienia w 1896 r. Na początku DJIA składał się tylko z 12 spółek, w 1916 r. dołączyło 8 nowych spółek, a w 1928 r. portfel akcji zwiększono do obecnej liczby 30 spółek.

Od kiedy DJIA składał się z 30 spółek, jego kurs zwiększył się 71-krotnie. Dla porównania spójrzmy na wykres notowań DJIA wyrażony w uncjach złota. Przedstawia on lata 1913-2013, czyli od momentu powstania Systemu Rezerwy Federalnej. W porównywalnym (ze względu na stałą liczbę spółek) okresie cena jednostki DJIA zwiększyła się z 10,95 uncji złota w 1928 r. do 12,83 uncji złota w 2013 r. Jest to więc wzrost o 17,28 procent na przestrzeni ostatnich 85 lat.

Polska

Historia polskiej Giełdy Papierów Wartościowych sięga 1991 r. Na pierwszej sesji notowanych było 5 spółek. Liczba ta systematycznie wzrastała aż do obecnych 447 spółek. W kwietniu 1994 r. uruchomiony został indeks WIG20, składający się z 20 największych spółek akcyjnych notowanych na GPW. Poniższy wykres przedstawia notowania tego indeksu.

Od początku swojego istnienia kurs WIG20 zwiększył się o 147,88 procent. W tym samym czasie cena uncji złota zwiększyła się o 206,17 procent. Spójrzmy teraz, jak kształtowała się cena jednostki indeksu WIG20 wyrażona w uncjach złota.

Na początku istnienia WIG20 jego jednostka kosztowała 0,91 uncji złota. W szczytowym dla giełdy okresie w 2007 r. cena jednostki zwiększyła się do 2,08 uncji, a na koniec III kwartału 2013 r. było to 0,58 uncji. Cena jednostki WIG20 wyrażona w uncjach złota obniżyła się więc na przestrzeni ostatnich prawie 20 lat o 36,29 procent.

Notowania amerykańskich i polskich indeksów giełdowych wyrażone w uncjach złota kształtują się wokół pewnej zbliżonej wielkości. Na przestrzeni 85 lat w Stanach Zjednoczonych cena jednostki DJIA wyrażona w złocie zwiększyła się jedynie o 17 procent. Natomiast kurs polskiego WIG20 na przestrzeni ostatnich 20 lat obniżył się o 36 procent.

Cykle bogactwa

Zdarzają się też oczywiście okresy nadzwyczajnie wysokiej lub niskiej wyceny indeksów giełdowych wyrażonych w złocie. Takie sytuacje dają spore możliwości zysku, jeśli dobrze przewidzi się moment, w którym zainwestowane przez nas aktywa są u szczytu swojej wyceny. Należy wtedy przenieść swój majątek na aktywa, które w danym momencie są niedoszacowane.

Zobrazujmy to przykładem indeksu WIG20 i złota w latach 1994-2013. Załóżmy, że na początku inwestor posiada 1 uncję złota, co odpowiada 1,1 jednostki WIG20.  Jeśli przez 20 lat zachowa swoje złoto, to jego wartość w złotówkach zwiększy się o 206 procent, co odpowiada 1,7 jednostki WIG20. Znacznie więcej może zyskać, jeśli będzie umiejętnie wykorzystywał zmiany wyceny aktywów, sprzedając złoto, kiedy jest najwyżej wyceniane, a inwestując wtedy na giełdzie w WIG20 oraz odwrotnie, sprzedając jednostki WIG20, kiedy są najwyżej wyceniane, a kupując wtedy złoto. Pomijając kwestie podatkowe i inne koszty transakcyjne z 1 uncji złota można w taki sposób uzyskać nawet 40 uncji lub 70 jednostek WIG20.

Grzegorz Jaeger