Przejdź do treści

Wschód prowadzi także w wydobyciu złota

  • Mysaver 

Między wschodem a zachodem trwa rywalizacja nie tylko o wielkość posiadanych rezerw złota, ale też o prymat w wyścigu producentów złota. W ostatnich latach w obu tych kategoriach górą są państwa wschodnie – wynika z zestawienia opracowanego przez srsroccoreport.com.

Przez długie lata światowym liderem wydobycia złota była RPA. Jeszcze w 2006 r. była na pierwszym miejscu z rocznym wydobyciem na poziomie 272 ton. Jednak to i tak niewiele w porównaniu z latami 60. i 70. ubiegłego wieku, kiedy produkcja osiągała blisko 1000 ton rocznie. Przy słabnącej produkcji w RPA rywalizacja o miano największych producentów złota toczyła się już między wschodem a zachodem.

Szczytowy okres produkcji w krajach zachodnich przypadł na 1997 r. Chociaż w 2013 r. pobity zostanie rekord globalnej produkcji złota, łączne wydobycie w czołowych krajach zachodnich pozostaje daleko w tyle za wynikami z 1997 r. Wschód potrzebował trochę czasu, by wyprzedzić swoich zachodnich konkurentów, ale obecnie ma nad nimi znaczną przewagę. Jeśli spojrzymy na wydobycie trzech największych zachodnich producentów złota od 1988 r., zaobserwujemy podobny trend:

Źródło: http://srsroccoreport.com

Największe wydobycie (314 ton) Australia zanotowała właśnie w 1997 r. W następnych latach wydobycie malało. Najniższy poziom osiągnęło w 2008 r. – 215 ton. W ostatnich pięciu latach produkcja stale rośnie. Tegoroczne wydobycie szacuje się na 265 ton.

Źródło: http://srsroccoreport.com

Podobny trend wydobycia charakteryzuje Stany Zjednoczone. Najwyższy poziom (366 ton) osiągnęły one w 1998 r. W następnych latach wydobycie malało, aż w 2009 r. zanotowało najniższy poziom – 223 tony. W 2013 r. szacowana produkcja ma wynieść 234 tony.

Źródło: http://srsroccoreport.com

Na trzecim miejscu wśród zachodnich producentów jest Kanada. Najwyższy poziom produkcji osiągnęła ona co prawda w 1991 r. (177 tony), ale w naszej analizie bardziej istotny jest drugi szczyt z 1997 r., kiedy wydobyto 169 ton. W kolejnych latach produkcja była coraz mniejsza, a najniższy poziom osiągnęła w 2010 r. – 91 ton. W 2013 r. wydobycie ma wynieść 125 ton.

Dla porównania spójrzmy teraz na największych producentów złota ze wschodu. Na początek światowy lider wydobycia, czyli Chiny.

Źródło: http://srsroccoreport.com

W ostatnich 25 latach Chiny stale zwiększały swoje wydobycie złota. W 1988 r. było to 78 ton, a szacunek na 2013 r. wynosi 430 ton. To wzrost o ponad 450 procent.

Drugim wschodnim producentem złota jest Rosja. Podobnie jak w Chinach, trend wzrostowy jeszcze się tam nie zakończył.

Źródło: http://srsroccoreport.com

Wykres rozpoczyna się w 1992 r., ponieważ przed upadkiem ZSRR nie prowadzono takich statystyk. W pierwszych latach Federacji Rosyjskiej produkcja malała, najniższy poziom osiągając w 1997 r. – 115 ton. Szacunkowe wydobycie w 2013 r. jest już dwa razy większe (234 tony)  i Rosja ma szansę, by w rankingu producentów złota wyprzedzić Stany Zjednoczone.

Dla lepszego zobrazowania tej zmiany na czołowych pozycjach w rankingu producentów spójrzmy na zestawienie danych z 1997, 2012 i 2013 r. (dane szacunkowe w oparciu o wydobycie w pierwszych 8 miesiącach).

Wydobycie złota w krajach zachodnich (w tonach)

Wydobycie złota w krajach wschodnich (w tonach)

W szczytowym dla czołowych zachodnich krajów roku 1997 wydobyły one w sumie 845 ton. W tym samym roku Chiny i Rosja wydobyły łącznie 290 ton, czyli 552 tony mniej. Jednak w ostatnich latach to kraje wschodnie przejęły pozycję lidera w wydobyciu złota. Już w 2012 r. Chiny i Rosja wydobyły łącznie 608 ton złota, podczas gdy Australia, USA oraz Kanada wydobyły tylko 582 tony. A w tym roku ta różnica może zwiększyć się jeszcze do 40 ton.

Chiny i Rosja wyprzedziły więc swoich zachodnich rywali w produkcji złota. Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę różnicę w podejściu do złota w tych krajach. Widać ją również w wielkości rezerw złota będących w posiadaniu tamtejszych banków centralnych:

 Bank rezerw Australii

Źródło: http://www.24hgold.com

Rezerwa Federalna (złoto w tonach)

Źródło: http://www.24hgold.com

Bank Kanady (złoto w tonach)

Źródło: http://www.24hgold.com

Ludowy Bank Chin (złoto w tonach)

Źródło: http://www.24hgold.com

Centralny Bank Rosji (złoto w tonach)

Źródło: http://www.24hgold.com