Przejdź do treści

Skąd pochodzi niemieckie złoto?

Niedawno informowaliśmy o powrocie do Niemiec 37 ton złota. Szczegóły tej operacji budzą podejrzenia, czy rzeczywiście jest to złoto, które pół wieku temu Niemcy zdeponowały w zagranicznych skarbcach. Przed dotarciem do Niemiec miało ono bowiem zostać przetopione.

 

Podejrzenia wynikają z korespondencji między niemieckim dziennikarzem finansowym, Larsem Schallem a Bundesbankiem. Sugeruje ona, że sprowadzone z Nowego Jorku złoto nie wróciło w takiej formie, w jakiej zostało zdeponowane w połowie ubiegłego wieku.

26 grudnia 2013

Szanowni Państwo
Jestem niezależnym dziennikarzem finansowym.
W związku z transferem 37 ton złota Bundesbanku z Nowego Jorku do Niemiec natrafiłem na informację, że sztabki zostały przetopione przed przylotem. Czy mógłbym uzyskać następujące informacje:
Dlaczego w ogóle przetopiono te sztabki? I dlaczego nie można było zrobić tego po ich przylocie do Frankfurtu?

Z poważaniem,
Lars Schall

W odpowiedzi:

3 stycznia 2014

Szanowny Panie Schall
Dziękujemy za to pytanie.
Podczas konferencji prasowej na temat niemieckich rezerw złota 16 stycznia 2013 r. członek zarządu Carl-Ludwig Thiele przedstawił nową koncepcję przechowywania złota. Oprócz zmiany miejsca zakłada ona również podjęcie działań prowadzących do spełnienia specyfikacji London Good Delivery (LGD)…
…W przypadku sztabek, które nie spełniały tych wymagań, Bundesbank przetopił je, by odpowiadały tym standardom…
…Proszę zrozumieć, że ze względów bezpieczeństwa transportu złota i naszych pracowników, Bundesbank nie może podać żadnych dodatkowych informacji.

Z poważaniem,
DEUTSCHE BUNDESBANK

Standard London Good Delivery to zbiór wymagań, które muszą spełniać sztabki oferowane na Londyńskim Rynku Kruszców. Dotyczą one próby, wagi, wymiarów, wyglądu, oznakowania itp. Przystosowanie sztabek do tych wymagań uniemożliwia zweryfikowanie, czy rzeczywiście do ich wykonania użyte zostało złoto oddane wcześniej w przechowanie.

Pytanie Larsa Schalla sugerowało, że przetopienie sztabek nastąpiło przed przylotem do Niemiec. Jeśli to prawda, a Bundesbank nie zdementował tej informacji, to rafinacja musiałaby zostać przeprowadzona co najmniej 300 km od siedziby Nowojorskiego Fedu. Tam bowiem znajduje się najbliższa rafineria produkująca sztabki o standardzie LGD. W Niemczech odległość Bundesbanku od najbliższej akredytowanej rafinerii jest zdecydowanie mniejsza, bo wynosi ok. 30 km. Ze względów logistycznych bardziej uzasadnione byłoby więc przeprowadzenie takiej operacji w Niemczech.

Odpowiedź Bundesbanku nie rozwiewa żadnych wątpliwości, jakie można mieć w związku ze złotem przechowywanym w Nowym Jorku. Jeśli niemieckie złoto faktycznie się tam znajduje, nie powinno być problemem dostarczenie go w znacznie krótszym czasie niż 8 lat. A nawet ten termin przy obecnym tempie będzie nieosiągalny.

Tak długi okres oraz przetopienie złota przed jego przylotem sugerują jednak, że niemieckie złoto „pracuje” na rynku. Zostało wypożyczone lub stanowi zabezpieczenie instrumentów finansowych, przez co na każdą sztabkę przypada wielu uprawnionych do jej otrzymania. Odzyskanie takiego złota z rynku jest trudne. Łatwiej jest Nowojorskiejmu Fedowi zakupić złoto u innego źródła i przetopić, zacierając ślad świadczący o jego pochodzeniu.

Grzegorz Jaeger