Przejdź do treści

Pakistan nie planuje sprzedawać swojego złota

  • Mysaver 
Gdzie sprzedać złoto?

Raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego ujawnił pod koniec marca, że Pakistan odmówił sprzedaży swoich rezerw złota. MFW proponował, by Pakistan zwiększył swoje rezerwy walutowe, sprzedając warte 2,7 mld dolarów złoto. Władze tego azjatyckiego kraju odmówiły jednak, powołując się na względy bezpieczeństwa.

Według raportu (s. 12) Państwowy Bank Pakistanu posiada ponad 2 mln uncji złota (64,4 tony), które przy obecnych cenach warte byłyby 2,7 mld dolarów. To złoto nie jest uwzględniane w międzynarodowych rezerwach, ponieważ nie jest przeznaczone do upłynnienia.

Władze MFW oraz Pakistanu omawiały kroki, jakie należałoby podjąć, by upłynnić złoto. Władze Pakistanu podkreśliły jednak, że nie planują sprzedawać królewskiego kruszcu i, w trosce o bezpieczeństwo kraju, wolą pozostać przy przechowywaniu go na dotychczasowych zasadach.

MFW naciska, by Pakistan sprzedawał złoto w czasach, kiedy strategią innych państw jest zwiększanie rezerw tego kruszcu. Zdaniem analityków jedną z przyczyn nacisków może być niezdolność kraju do budowania oficjalnych rezerw walutowych pomimo uczestnictwa w programie pomocowym MFW, który opiewa na 6,7 mld dolarów.

MFW zasugerował w swoim raporcie, że Państwowy Bank Pakistanu nie był dość agresywny w tworzeniu rezerw walutowych. Jednak w ostatnich kilku miesiącach Państwowy Bank Pakistanu zakupił na rynku 575 mln dolarów. Mogą one pomóc w stabilizacji rezerw walutowych, ale też być przyczyną osłabienia lokalnej rupii względem dolara. Wzmocnienie lokalnej waluty nastąpiło dopiero, kiedy Arabia Saudyjska udzieliła Pakistanowi zapomogi w wysokości 1,5 mld dolarów. Rząd federalny był do tej pory niechętny, by ujawnić jej źródło. Zrobił to dopiero raport MFW.

MFW potwierdził niedawną prognozę 3,1-procentowego wzrost gospodarczego w tym roku, która została wcześniej podniesiona z 2,8 procent. „Ogólna sytuacja ekonomiczna w Pakistanie ulega stopniowej poprawie” – powiedział Jeffrey Franks, jeden z autorów raportu.

MFW oczekuje, że w roku fiskalnym 2014-2015 wzrost gospodarczy Pakistanu przyspieszy do 3,7 procent. Przyspieszenie wzrostu MFW przypisuje ustąpieniu chronicznych niedoborów energii. Raport podkreśla też, że rząd premiera Nawaz Sharifa spotykał się z mocnym oporem politycznym wobec niektórych rozwiązań strukturalnych, ale sam jest zaangażowany we wprowadzanie reform postulowanych przez MFW.

Grzegorz Jaeger

Tagi: