Przejdź do treści

Rynek srebra w 2013 roku

Całkowity popyt na srebro w postaci fizycznej w 2013 roku osiągnął rekordowy poziom. Był to głównie efekt wzrostu apetytu na inwestycje w bezpieczne aktywa.

Według raportu World Silver Survey 2014, opracowanego przez GFMS Thomson Reuters, popyt na srebro w postaci fizycznej wzrósł w ubiegłym roku o 13 proc. osiągając rekordowy poziom 1.081,1 mln uncji (33,6 tys. ton). Taki wynik jest w głównej mierze efektem wzrostu inwestycji w sztabki i monety a także ożywienia popytu na biżuterię i zastawę stołową.

Największy wpływ na popyt na srebro ma przemysł. W ubiegłym roku zużył on 586,6 mln uncji (18,2 tys. ton) srebra, nieznacznie mniej niż rok wcześniej. Stanowi to 54 proc. całkowitego popytu na srebro w postaci fizycznej. Srebro znajduje zastosowanie przede wszystkim w sektorze elektrycznym, elektronicznym i fotograficznym, także w nowoczesnej medycynie. Coraz częściej wykorzystuje się je również przy produkcji ogniw fotowoltaicznych, służących do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną. Ta nowoczesna technologia będzie generować coraz większy popyt na srebro, bowiem świat stoi przed wyzwaniem korzystania z odnawialnych źródeł energii. Dla zbudowania baterii słonecznej o mocy jednego megawata potrzeba 80 kg srebra.

W 2013 roku jubilerzy na całym świecie zużyli 198,8 mln uncji (6,2 tys. ton srebra), o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Był to głównie efekt ożywienia gospodarczego na świecie i związanej z nim rosnącej zamożności społeczeństw. Największym rynkiem srebrnej biżuterii są Chiny. Wyroby ze srebra są chętnie kupowane, szczególnie przez ludzi młodych a także mniej zamożnych, ze względu na niższą cenę. Stąd udział wagowy srebra w sprzedaży biżuterii wyniósł w Chinach w ubiegłym roku 70 proc., natomiast złota 28 proc. a platyny 2 proc. W Indiach w wyniku ograniczenia importu złota nastąpił znaczący wzrost zainteresowania srebrną biżuterią.

Globalna produkcja zastawy stołowej wzrosła o 12 proc., na co decydujący wpływ miał popyt z Indii i Chin. Spadł natomiast popyt ze strony przemysły fotograficznego o 7 proc., co należy wiązać z upowszechnieniem się aparatów cyfrowych oraz rezygnacją z wywoływania zdjęć na papierze. Do przeglądania zdjęć coraz częściej używamy monitorów komputerowych, tabletów i smartfonów.

Inwestycje w srebro obejmujące zakupy sztabek, monet i udziały w giełdowych funduszach ETF (Exchange Traded Funds) wzrosły w 2013 roku o 27 proc. osiągając trzyletnie maksimum na poziomie 247,2 mln uncji (7,7 tys. ton). W szczególności wzrastały zakupy detaliczne sztabek i monet. Popyt na sztabki inwestycyjne niemal podwoił się i wyniósł 127,2 mln uncji (4 tys. ton), natomiast zakupy monet wzrosły o 38 proc. do rekordowego poziomu 118,5 mln uncji (3,7 tys. ton). Drastycznie spadły natomiast inwestycje w fundusze ETF, co dowodzi zmiany podejścia do inwestycji w metale szlachetne – zamiast popularnych dotychczas instrumentów finansowych ludzie wybierają srebro w postaci fizycznej. Dowodzi to powrotu do tradycyjnych form inwestowania, które są pewniejsze niż papiery wartościowe i dają poczucie posiadania realnego aktywa.

Podaż srebra

Całkowita ubiegłoroczna podaż srebra wyniosła 978,1 mln uncji (30,4 tys. ton) i była o 2,7 proc. niższa niż w 2012 roku. Produkcja kopalń wzrosła o 3,4 proc. osiągając poziom 819,6 mln uncji (25,5 tys. ton). Najwięcej srebra wyprodukowano w Meksyku. Po nim uplasowały się Peru i Chiny. Natomiast znacząco spadła podaż srebrnego złomu – o 24 proc. i wyniosła 191,8 mln uncji (6 tys. ton). Nieznacznie wzrosły wyprzedaże rządowe, osiągając poziom 7,9 mln uncji (246 ton) srebra.
Pozycje zabezpieczające stosowane przez producentów obawiających się spadku cen srebra w ubiegłym roku uległy znaczącej redukcji. Oznacza to duży optymizm, co do możliwych wzrostów cen srebra.

Deficyt srebra

Wzrasta zapotrzebowanie na srebro ze strony przemysłu opartego na nowoczesnych technologiach. Z drugiej strony zasoby naturalne tego metalu są ograniczone. Stąd w przyszłości niedobór srebra może się pogłębiać. Ubiegłoroczny deficyt srebra w ilości 103 mln uncji (3,2 tys. ton) może być symptomem zmiany sytuacji na rynku tego metalu. W takiej sytuacji produkcja kopalń jak i podaż złomu może nie wystarczać dla pokrycia zapotrzebowania. Będzie to miało wpływ na presję popytową i w konsekwencji na cenę srebra.

Tabela 1. Globalny rynek srebra – podaż i popyt w latach 2012-2013

Podaż (mln uncji)

Specyfikacja

2012

2013

Produkcja kopalń

792,3

819,6

Wyprzedaże rządowe netto

7,4

7,9

Złom

252,6

191,8

Hedging netto

-47,0

-41,3

Razem podaż

1,005,3

978,1

Popyt (mln uncji)

Biżuteria

181,4

198,8

Monety i sztabki

139,3

245,6

Zastawa stołowa

44,6

50,0

Przemysł

589,1

586,6

Razem popyt fizyczny

954,4

1,081,1

Nadwyżka/deficyt

51,0

-103,0

Fundusze ETF

55,1

1,6

Odbudowa zapasów giełdowych

62,2

8,8

Bilans netto

– 66,3

-113,3

Źródło: GFMS Thomson Reuters