Przejdź do treści

Plany oszczędzania w złocie

Systematyczne gromadzenie złota jest racjonalnym sposobem długoterminowego oszczędzania, pomimo że kruszec ten nie przynosi odsetek.

Kiedy zawodzą systemy finansowe lub rządzący nie radzą sobie z gospodarką, ludzie obawiają o swoje oszczędności, bowiem te mogą stracić na wartości lub nawet zostać skonfiskowane.

Przykładem jest nasz kraj, gdzie prywatne oszczędności emerytalne zostały przejęte przez państwo.
Do aktywów, które zachowują wartość w trudnych czasach należy złoto a także srebro. Bez obawy można je traktować jako bezpieczną przystań, pozwalającą ochronić osobisty majątek, kiedy nadejdzie kryzys, przewrót polityczny lub wojna.

Złoto sprawdza się od kilku tysięcy lat jako środek akumulacji bogactwa, odporny na zawirowania polityczne i ekonomiczne. Uznawane jest pod każdą szerokością geograficzną, bez względu na ustrój czy światopogląd.

Istnieją różne formy lokowania pieniędzy w złoto. Jednak najpewniejszą formą lokaty jest zakup złotych sztabek lub monet.

Dla zamierzających gromadzić środki w długim terminie dobrymi rozwiązaniami są plany oszczędzania w złocie (ang. Gold Saving Plan). Polegają one na tym, że oszczędzający dokonuje systematycznych zakupów złota, które jest deponowane w skarbcu instytucji organizującej plan oszczędzania, np. banku. Zamiast gotówki na koncie klienta jest ewidencjonowana odpowiednia ilość złota. Na życzenie oszczędzającego w każdej chwili może być ono spieniężone po cenie rynkowej lub wydane w postaci materialnej. Ta forma oszczędzania wymaga dużej dyscypliny, jednak w ciągu kilkudziesięciu lat można w ten sposób zgromadzić aktywa dużej wartości.

Bez względu na ilość każdorazowo nabywanego złota jego cena jest taka sama i zależy tylko od jego bieżących notowań. Ponieważ stosunkowo niewielkie ilości złota są kupowane przez długi czas ekspozycja na krótkoterminowe wahania cen jest ograniczona, co obniża ryzyko finansowe. Oznacza to, że w okresie oszczędzania nie jest możliwe aby wszystko złoto było kupione po najwyższej cenie wywołanej np. bańką spekulacyjną. Takie plany oszczędzania spełniają się szczególnie przy gromadzeniu środków na emeryturę. Wartość złotego portfela nigdy nie spadnie do zera.

Zorganizowane plany oszczędzania w złocie działają na świecie od kilku lat. Jednym z pierwszych był Younique Wealth założony w Szwajcarii w 2009 roku. Podobną usługę uruchomił też Bank Przemysłowo-Handlowy Chin (Industrial and Commercial Bank of China, „ICBC”). Prowizje pobierane przez ten bank wynoszą 0,5 proc. przy zakupie oraz 1,5 proc. przy zamianie złota na gotówkę.

Niestety do tej pory nie powstała w Polsce podobna instytucja, będąca wsparciem dla oszczędzających, w szczególności na emeryturę. Nie oznacza to jednak, że nie można samodzielnie utworzyć osobistego planu oszczędzania. Wystarczy systematycznie przeznaczać określoną kwotę na zakup złota lub srebra. Gromadzone przez kilkadziesiąt lat może stanowić istotny składnik portfela seniora zapewniając mu prawdziwie złotą jesień życia.