Najaktywniejsze kraje na rynku złota

Kraje rozwijające mają z reguły małe rezerwy złota. Stanowią one też zazwyczaj niski udział całkowitych rezerwach walutowych.

Niektóre kraje postanowiły to zmienić i od kilku lat intensywnie kupują złoto. Przykładem jest bank centralny Kazachstanu, który stał się jednym z najaktywniejszych uczestników na rynku złota - od początku 2011 roku powiększył rezerwy złota o 116,6 ton, tj. o 173%. W efekcie Kazachstan posiada obecnie 184 ton złota, które stanowi 26% rezerw walutowych tego kraju. Zapewne taka polityka będzie kontynuowana w obliczu rosnącego zagrożenia ekspansją Rosji.

Rosja również systematycznie kupuje złoto - od 2012 roku powiększyła stan posiadania tego kruszcu o 266,9 ton. Obecnie w banku centralnym Federacji Rosyjskiej znajduje się blisko 1.150 ton złota. Putin zapewne na tym nie poprzestanie, bowiem złoto stanowi broń Rosji w walce z amerykańskim dolarem. Stanowi ono 9,9% wartości rezerw walutowych Rosji. Są to szóste pod względem wielkości rezerwy złota na świecie. Czy jednak oficjalne informacje o ilości gromadzonego złota podawane przez Kreml są rzetelne? W rzeczywistości Rosja może gromadzić znacznie więcej złota, bowiem posiada bogate zasoby naturalne i trudno jest zweryfikować, ile faktycznie złota produkuje się w syberyjskich kopalniach. Rosja jest trzecim na świecie po Chinach i Australii producentem złota – w 2013 roku rosyjskie kopalnie dostarczyły blisko 250 ton złota, wynika z oficjalnych danych opublikowanych przez Thomson Reuters GFMS.

Jednak najwięcej złota w ostatnich latach kupiła Turcja. Rozpoczynając zakupy w drugiej połowie 2011 roku, powiększyła stan posiadania złota o 407,7 ton. Obecnie bank centralny Turcji posiada około 524 tony złota, którego wartość stanowi 15,5% rezerw walutowych kraju. Są to dwunaste pod względem wielkości rezerwy złota na świecie. W tym roku zmniejszyła się aktywność tureckiego banku centralnego, w rezultacie operacji kupna i sprzedaży tureckie zapasy złota wzrosły o 4 tony.

Inne kraje były również w ostatnim czasie aktywne na rynku złota. W latach 2011-2013 roku Korea Południowa kupiła 90 ton złota. Natomiast Irak zaczął budować rezerwy od 2012 roku – do dziś kupił 84 tony złota. W rezultacie posiada około 90 ton złota stanowiącego 5% rezerw walutowych kraju. W tym czasie również Meksyk niemal od zera rozpoczął tworzenie rezerw złota - dotychczas kupił 118,2 ton tego kruszcu. Dzięki temu meksykańskie rezerwy złota wzrosły do 123 ton i stanowią 2,5% rezerw walutowych kraju.

Spekuluje się, że rezerwy złota powiększają również Chiny, jednak czynią to dyskretnie. Jako największy producent złota mogą je gromadzić w tajemnicy przed światem. Obecnie Ludowy Bank Chin posiada 1054,1 ton złota, które stanowi zaledwie 1,0% rezerw walutowych. Chińczycy są w stanie przeznaczyć na zakup złota duże kwoty, bowiem posiadają największe na świecie rezerwy walutowe wynoszące 4 bln dolarów.

A jak wyglądają polskie rezerwy złota? Po PRL odziedziczyliśmy niecałe 15 ton złota. Dopiero w latach 1997-1998 dokonano poważnych zakupów tego kruszcu. Obecnie Polska posiada 102,9 ton złota, które stanowi 4,0% rezerw walutowych kraju.

//

Jan Mazurek