Przejdź do treści

Rynek złota w III kwartale 2014 roku

Ten rok nie sprzyja popytowi na złoto. Mniej go kupują jubilerzy i inwestorzy. Sentyment do złota zachowują jednak banki centralne, wykorzystując niskie ceny powiększają rezerwy narodowe.

Popyt

W trzecim kwartale 2014 roku całkowity popyt na złoto spadł o 2% w wobec poprzedniego kwartału i wyniósł 929,3 ton. Jest to poziom również o 2% niższy niż w trzecim kwartale ubiegłego roku – podała Światowa Rada Złota w raporcie (ang. World Gold Council). Łączny popyt za trzy kwartały 2014 roku wyniósł 2.963,5 tony i był o 6% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W ujęciu wartościowym popyt całkowity w trzecim kwartale br. wyniósł 38,3 mld USD i był niższy o 6% wobec analogicznego kwartału 2013 roku. Natomiast podsumowując trzy kwartały wartość tegorocznego popytu na złoto była o 17% niższa niż rok wcześniej i wyniosła 122,7 mld USD. Cena złota w okresie trzech kwartałów br. nie ulegała dużym zmianom. Średni poziom notowań kruszcu wyniósł 1.288 dolarów za uncję.

Jubilerzy zużyli w trzecim kwartale br. 534,2 tony złota, tj. o 4% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W okresie trzech kwartałów na wyroby jubilerskie przeznaczono o 10% mniej złota niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przemysł, w tym protetycy dentystyczni, zużył w trzecim kwartale br. 97,9 tony złota, tj. o 5% mniej niż rok wcześniej. Natomiast w okresie 9 miesięcy zużyto o 4% mniej złota niż rok wcześniej.

Drugą pozycją pod względem wielkości popytu na złoto są inwestycje, na które składają się zakupy złota w postaci fizycznej oraz inwestycje w fundusze ETF. W trzecim kwartale br. całkowite inwestycje wyniosły 204,4 tony i były o 6% wyższe niż w trzecim kwartale ubiegłego roku. Jednocześnie zakupy złota w postaci fizycznej spadły o 21%. W okresie trzech kwartałów br. kupiono w postaci fizycznej 794,2 tony złota, tj. o 44% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Całkowity popyt inwestycyjny za okres trzech kwartałów br. był na podobnym poziomie, jak w roku ubiegłym.

W tym roku zmniejszyła się skala redukcji inwestycji w funduszach ETF. W trzecim kwartale br. inwestycje ETF spadły o 41,3 tony wobec 120,2 tony w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast w ciągu 9 miesięcy – o 83,8 tony wobec 698,9 tony w analogicznym okresie 2013 roku. Zmniejszenie dynamiki wycofywania inwestycji w funduszach ETF było przyczyną utrzymania sumy inwestycji na poziomie z ubiegłego roku pomimo, że zakupy złotych monet i sztabek zmniejszyły się.

W trzecim kwartale br. banki centralne kupiły netto 92,8 tony złota, o 9% mniej niż rok wcześniej. Podsumowując okres trzech kwartałów, tegoroczne zakupy złota oficjalnego sektora bankowego wyniosły 334,9 tony i były o 10,5 tony wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Podaż

W trzecim kwartale 2014 roku podaż złota spadła o 7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i wyniosła 1.047,5 tony – czytamy w raporcie World Gold Council. Kopalnie wyprodukowały 812 ton złota, o 1% więcej niż rok temu, z tego 15 ton przeznaczyły na zabezpieczenie przed spadkami cen (hedging). Z recyklingu uzyskano 250,5 tony czystego kruszcu, o 25% mniej niż w trzecim kwartale 2013 roku. Podsumowując trzy kwartały, w tym roku podaż złota była na poziomie z ubiegłego roku i wyniosła 3.147,4 tony.

Obecny poziom cen nie sprzyja rentowności produkcji złota. Niektóre kopalnie wstrzymują produkcję, co może w przyszłości doprowadzić do niedoboru złota na rynku.

//