Przejdź do treści

Bank odmówił kredytu? Sprawdź bazy dłużników!

  • Mysaver 

Sięgając po produkty bankowe nie każdy ma świadomość, że to jak realizujemy swoje zobowiązania, jest skrupulatnie odnotowywane przez bank. Do Biura Informacji Kredytowej (BIK) spływają informacje zarówno o terminowych, jak i nieterminowych spłatach produktów bankowych. Negatywna historia kredytowa może znacząco utrudnić otrzymanie kolejnego kredytu.

Gdy bank negatywnie rozpatrzył złożony wniosek o kredyt, niewielu z nas wie, jak fakt ten interpretować. Niemal każdy, kto znalazł się w takiej sytuacji nie dowie się, dlaczego bank odrzucił podanie. Pracownicy placówek kredytowych najczęściej nie udzielają takich informacji. W takiej sytuacji warto zainteresować się swoimi danymi zgromadzonymi w Biurze Informacji Kredytowej. To właśnie w oparciu o tam zgromadzone informacje analitycy bankowi oceniają wiarygodność potencjalnego kredytobiorcy. Inaczej mówiąc, dotychczas zbudowana historia kredytowa jest czynnikiem decydującym o przyznaniu kredytu i warunkach, na jakich będzie on spłacany. Warto pamiętać, że ma to znacznie zwłaszcza wówczas, gdy mowa o większych kwotach, choćby o kredycie mieszkaniowym. W jaki sposób sprawdzić swoją historię kredytową i jednocześnie usunąć ewentualne negatywne wpisy?

Czytaj także: Bezpieczne jak w banku? Nie po GetBack

Garść cennych informacji

Biuro Informacji Kredytowej działa na rynku od 1997 roku i założone zostało przez Związek Banków Polskich. Gromadzenie szczegółowych informacji o realizowaniu lub nie naszych zobowiązań finansowych przekłada się na tak zwany scoring, który jest – najprościej mówiąc – metodą punktowej oceny ryzyka kredytowego. Określenie, czy wnioskodawca będzie rzetelnie wywiązywał się ze swoich zobowiązań zależy od kilku czynników. Mowa tu głównie o:

  • terminowości dotychczasowych zobowiązań,
  • skłonności do zadłużania się,
  • przekraczaniu limitów debetowych czy to na kartach kredytowych, czy też na rachunkach bankowych.

Kluczem do sukcesu jest zatem zadbanie o swoją wiarygodność w oczach banku. Niestety, rozmaite sytuacje życiowe sprawią, że niekiedy historia w BIK może być negatywna i tym samym może przekładać się na odrzucenie przez bank wniosku kredytowego. W takim przypadku należy przede wszystkim wystąpić o informację ustawową. To tak zwany podstawowy typ raportu, który raz na 6 miesięcy jest wydawany każdemu wnioskodawcy bezpłatnie. Czego można się z niego dowiedzieć?

Czytaj także: 10 afer, w których Polacy tracili oszczędności

Raport BIK

Zapoznanie się z informacjami zawartymi w raporcie BIK jest kluczowym elementem do uzyskania informacji, czy to właśnie z uwagi na zgromadzone tam dane bank odmówił przyznania kredytów. Każdy raport składa się z tych samych części. Poza danymi osobowymi znaleźć można informacje o ocenie punktowej. To właśnie w tej części dokumentu publikowane są dane w postaci punktowej i gwiazdkowej dotyczące scoringu. Dalej znaleźć można dane sumaryczne, które obejmują ilość zapytań kredytowych, ilość zapytań monitorujących, czy ilość kredytów już posiadanych w każdym z banków. Najważniejszą jednak częścią są dane dotyczące rachunków bankowych. To właśnie tam znajdują się szczegółowe informacje na temat wszystkich posiadanych kredytów z pełną historią spłaty rat kredytów, w tym również z historią spłat zadłużenia powstałego na kartach kredytowych. Ewentualna negatywna historia bezpośrednio wpływa na scoring, ten zaś na decyzję podjętą przez bank.

Co robić?

Jeżeli bank nie przyznał Tobie kredytu właśnie z uwagi na informacje zawarte w raporcie, to z całą pewnością zastanawiasz się, w jaki sposób polepszyć swoją sytuację. Aktualnie na rynku działa wiele firm, które oferują „skuteczne czyszczenie BIK”. Problem polega na tym, że nie zawsze są one skuteczne, zaś zamiast zdecydowanych kroków wysyłają sztampowe pisma. Z tego też względu tak ważne jest wybranie solidnej firmy, która oferuje takie usługi lub samodzielne zadbanie o swoje interesy. Usuwanie danych z BIK jest właściwie możliwe tylko w trzech przypadkach. Mowa o takich, gdy:

  • wcześniej została udzielona zgoda na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązań kredytowych i zostanie ona cofnięta (zgodnie z art. 105a ust. 2 Prawa bankowego),
  • upłynął termin, na jaki została udzielona zgoda na przetwarzanie danych o zobowiązaniach,
  • upłynął okres 5 lat, w trakcie których BIK miał prawo przetwarzać dane klienta i to bez jego zgody.

Zapoznanie się z raportem jest przy tym o tyle ważne, że niekiedy może dojść do takiej sytuacji, w której w dokumencie znajdują się błędy. W takim przypadku wystarczy zgłosić je do banku. Ponadto, w każdej wyżej opisanej sytuacji zainteresowana osoba powinna wystąpić ze stosowanym wnioskiem wskazując swoje żądanie. To najłatwiejszy sposób, aby wyczyścić BIK i ponownie móc skutecznie starać się o kredyt.