Francuska opozycja chce powrotu złota do kraju

Najpierw Wenezuela, później Niemcy, a ostatnio Holandia zdecydowały o powrocie swojego złota do kraju. Już 30 listopada taką decyzję mogą podjąć Szwajcarzy, a w tym tygodniu aspirację do tego grona zgłosiła Marine Le Pen, szefowa Frontu Narodowego, który zwyciężył w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego we Francji. Napisała ona list otwarty do gubernatora Banku Francji, Christian Noyera, wzywając go do repatriacji złota do kraju.

Marine Le Pen zachęca w liście do:

  • szybkiego sprowadzenia do kraju francuskich rezerw złota,
  • zaprzestania jakiegokolwiek programu sprzedaży złota,
  • stopniowej zamiany znacznej części rezerw walutowych na złoto, wykorzystując nadarzające się większe spadki cen (zalecane przy obniżce rzędu 20 procent),
  • zawieszenia wszelkich umów leasingujących francuskie złoto,
  • zrównoważenia sprzedaży złota zarządzonej w 2004 r. przez prezydenta Sarkozy’ego.

Marine Le Pen przedstawia się w liście jako główny lider opozycji. Podkreśla ona coraz większą rolę, jaką pełni złoto w zimnej wojnie monetarnej, która toczy się między Zachodem a państwami grupy BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA). „Według Światowej Rady Złota, w latach 2007-2013 r. znacznie zwiększyły się oficjalne rezerwy złota Chin, Indii i Rosji. Z tego powodu oraz ze względu na szybki wzrost globalnego ryzyka systemowego, ogromne znaczenie dla przyszłej wypłacalności naszego narodu ma wdrożenie do połowy 2015 r. procedury szczegółowego audytu, którego wyniki będą przedmiotem raportu. Następnie raport będzie musiał zostać zatwierdzony przez francuski urząd nadzoru (ACPR) oraz opublikowany w ciągu roku”.

Według Le Pen audyt powinien objąć:

  • Całkowitą inwentaryzację ilości (aktualnie 2435 ton) i jakości złota fizycznego (numery seryjne, próba, spełnianie standardów Good Delivery), którą przeprowadziłaby wyznaczona do tego niezależna francuska jednostka. Spis ten musiałby wskazywać, w jakim miejscu przechowywane są francuskie rezerwy złota (w kraju czy za granicą).
  • Spis wszystkich umów, których przedmiotem jest francuskie złoto. W przypadku użycia złota jako zastawu dla ratowania euro, raport powinien przedstawić warunki takich umów.

W latach 2004-2012 Francja sprzedała ok. 615 ton złota. W ostatnim zestawieniu Światowej Rady Złota Francja zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem wielkości rezerw. Stanowią one 65,3 procent jej rezerw walutowych.

Fot. Bullion Vault, Flickr.com, CC BY-ND 2.0