Recykling złota

Recykling złota jest drugim po produkcji kopalń czynnikiem podaży złota. Jedna trzecia całkowitej ilości złota trafia obecnie na rynek z tego źródła. Zdarzały się lata, kiedy podaż złotego złomu była wyższa niż dostarczały go kopalnie.

Kryzys ekonomiczny, jaki wybuchł w pełną mocą we wrześniu 2008 roku po bankructwie Lehman Brothers pogrążył w problemach finansowych miliony ludzi na świecie. Zamanifestowała się wówczas ponadczasowa wartość złota, będącego najlepszym akumulatorem majątku. Ludzie, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, upłynniali posiadane wyroby ze złota, zazwyczaj biżuterię. Gorączka wyprzedaży rozpoczęła się już w czwartym kwartale 2008 roku, kiedy sprzedano blisko 360 ton złota jako złom, o połowę więcej niż w kwartale poprzedzającym. Szczyt wyprzedaży miał miejsce w pierwszym kwartale 2009 roku, kiedy ludność pozbyła się w precjozach około 604 ton złota. Natomiast w ciągu całego 2009 roku, w wyniku recyklingu uzyskano 1694,7 ton czystego złota, co stanowiło 65% rocznej produkcji kopalń. W następnym roku ludność sprzedała niewiele mniej złota – 1645,5 ton. Bez tak dużej podaży z prywatnych źródeł trudno byłoby zaspokoić potrzeby dynamicznie rosnącego rynku inwestycji. Złoty złom sprzedawała ludność zarówno w krajach bogatego Zachodu jak i w krajach rozwijających się.

W znacznej mierze były to działania desperackie bowiem sprzedaż biżuterii nie przynosi dużych dochodów. Złom zawiera sporą domieszkę innych metali i może być wyceniany na szkodę dla sprzedającego. Stąd podejmując decyzję o inwestycji w złoto nie należy kupować wyrobów jubilerskich. Zawierają one stosunkowo mało złota, a na ich ostateczną cenę detaliczną mają wpływ również inne składniki takie, jak koszt wykonania, dodatków, marża handlowa, koszty reklamy oraz podatek VAT. Przy skupie złomu te czynniki nie mają znaczenia, bowiem wyceniane jest tylko złoto zawarte w sprzedawanym wyrobie.

W następnych latach nastąpiła poprawa sytuacji ekonomicznej w Stanach Zjednoczonych: spadło bezrobocie, poprawiły się nastroje, co skutkowało spadkiem liczby chętnych do pozbywania się kosztowności. Jednocześnie rosły zakupy inwestycyjne złota w postaci sztabek i monet wykonanych z czystego złota jako odpowiedź na obawy inflacyjne przy prowadzeniu przez FED polityki „luzowania ilościowego” i niskich stóp procentowych. Europa przeżywała swój kryzys, który również oddziaływał na notowania złota, które we wrześniu 2011 roku osiągnęły nominalnie historyczne maksimum 1921 dolarów za uncję.

Od blisko dwóch lata spada podaż złomu złota. W III kwartale br. uzyskano w ten sposób 250,5 ton czyli podobnie jak w poprzednim kwartale. Łączna sprzedaż za trzy kwartały br. wyniosła 807,2 tony i była o 15% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wobec poprawy sytuacji gospodarczej na świecie, w przyszłym roku globalna podaż złota w postaci złomu może być jeszcze niższa. Mogą jednak wystąpić w tym zakresie różnice pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się.

Sprzedaży złota nie sprzyjają też jego obecne niskie ceny co stanowi jednocześnie dobrą okazję do jego zakupów. Bez wątpienia, przy braku podaży ze strony banków centralnych i zmniejszenia produkcji kopalń a także wzrostu ilości transakcji zabezpieczających w przyszłości, możemy nawet zaobserwować deficyt na rynku złota.

W Polsce skup złota i srebra prowadzi Goldenmark. Biżuterię, srebrną zastawę, złote sztabki, monety i inne wyroby z metali szlachetnych można sprzedawać w sposób najbardziej wygodny. Po złożeniu zlecenia sprzedaży za pomocą internetowego formularza, po odbiór towaru zgłasza się kurier. Zapłata, poprzedzona indywidualną wyceną oraz akceptacją klienta, co do proponowanej kwoty, jest dokonywana przez Mennicę niezwłocznie.

Źródło: World World Council

 

Zdjęcie: Sean Davis, Flickr.com, CC BY-ND 2.0

Jan Mazurek