Chiński popyt na złoto wyprzedza popyt Indii

Indie od lat wiodą prym w popycie na złoto. Mieszkańcy tego kraju z upodobaniem kupują złotą biżuterię na własne potrzeby oraz obdarowują nią bliskie osoby podczas jesiennego festiwalu ogni.

Popyt na złoto w Indiach wynika z kultury, tradycji, upodobania piękna oraz świadomości bezpieczeństwa ekonomicznego. W ciągu ostatnich pięciu lat średni popyt na złoto wyniósł w tym kraju 895 ton, co stanowi około jednej czwartej światowego popytu.

Przez wiele lat Indie były liderem w zakresie popytu konsumenckiego na złoto. Jednak w ubiegłym roku na pierwsze miejsce wysunęły się Chiny. Jaki będzie popyt w tym roku? Wiele wskazuje na jego wzrost, o czym świadczą dane za pierwsze trzy kwartały, z których wynika, że popyt wyniósł 620 ton i jest o 4 tony wyższy niż średnia za okres ostatnich 10 lat liczona dla analogicznego okresu. W ankiecie przeprowadzonej przez World Gold Council (WGC) i Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, 77% respondentów oświadczyło, że w 2013 roku kupiło złoto co najmniej jeden raz. Z tej grupy połowa ankietowanych kupiła go więcej niż w poprzednim roku, co w głównej mierze było efektem spadku jego cen.

Udział zakupów złota w wydatkach przeciętnego gospodarstwa domowego w Indiach stanowi 8%. Szacuje się, że w posiadaniu wszystkich indyjskich gospodarstw domowych znajduje się 22 tys. ton złota, co stanowi 13% złota znajdującego się na świecie.

Aż 75% ankietowanych Hindusów traktuje złoto jako inwestycję, natomiast 53% widzi w nim przede wszystkim walory ozdobne a większość docenia obie te cechy. Hindusi traktują też złoto, jako zabezpieczenie na złą sytuację na rynkach finansowych – 22% kupowało by je gdyby na giełdzie były silne wahania cen akcji. Popyt na złoto w Indiach jest mało wrażliwy na zmiany jego cen, o czym świadczą wypowiedzi respondentów, spośród których 34% tak samo kupowałoby złoto, nawet gdyby jego cena wzrosła o 20%. Połowa spośród respondentów deklaruje, że podczas wzrostu gospodarczego będzie kupować złoto, natomiast w okresie recesji będzie się go pozbywać 22% ankietowanych.

Indie produkują niewiele złota – w 2013 roku tylko 2 tony. Wiodącą rolę w krajowej podaży odgrywa więc skup złomu, którego podaż w 2013 roku wyniosła blisko 101 ton. Aby zaspokoić popyt wewnętrzny Indie muszą więc importować duże ilości tego kruszcu. Jednak koszt importu przyczynia się do wzrostu deficytu na rachunku obrotów bieżących. Dlatego też w połowie 2013 roku rząd Indii wprowadził restrykcje importowe. Konsekwencją tego działania był spadek ilości złota sprzedanego na rynku krajowym. Niedobory kruszcu częściowo uzupełniali przemytnicy. Rok później nowy rząd zniósł te ograniczenia i co spowodowało wzrost popytu. W trzecim kwartale ubiegłego roku Hindusi kupili 225 ton złota, tj. o 39% więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Z tego inwestycje w sztabki i monety stanowiły 19%.

Złoto odgrywa istotną rolę w indyjskim rynku eksportu szlachetnych kamieni i wyrobów jubilerskich, który jest jednym z najszybciej rosnącym sektorem gospodarki i przynosi ogromne zyski z handlu zagranicznego. W 2013 roku szlachetne kamienie i biżuteria stanowiły 15% eksportu Indii. Wartość eksportowanych wyrobów ze złota stanowiła 18 mld dolarów.

Fot. Cory Doctorow, Flickr.com, CC BY-SA 2.0