Przejdź do treści

Jak zabezpieczyć finansowo dziecko ?

 • Mysaver 

Istnieje wiele możliwości, by zabezpieczyć finansowo swoje dziecko: zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych czy złota. Postaram się w tym miejscu krótko omówić każdą z tych form inwestycji.

Fundusze inwestycyjne, akcje

Inwestowanie za pomocą popularnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych nie jest skomplikowane i trudne. Jednak wiedza Polaków na ten temat ciągle jeszcze nie jest duża.

Podstawowe typy funduszy to: otwarte i zamknięte. W funduszach otwartych kupujemy jednostki uczestnictwa. Rezygnując z inwestycji umarzamy te jednostki uczestnictwa. Nie możemy ich sprzedać ani darować, ale możemy je dziedziczyć. Zlecenie zakupu i umorzenia możemy dokonać w każdej chwili i następuje on najczęściej w następnym dniu od złożenia zlecenia. Nie jest znana cena po jakiej kupimy lub umorzymy jednostki. Wyceny jednostek najczęściej są publikowane codziennie lub rzadziej. Często także są podawane z jednodniowym opóźnieniem.

Sprzedaje i umarza je fundusz inwestycyjny przy pomocy swoich dystrybutorów. Dystrybutorami są pracownicy banków, biur maklerskich czy firm pośrednictwa finansowego. Od zakupu jednostek często pobiera się opłaty. Od umorzenia rzadziej. Wycena jednostki uwzględnia już opłatę za zarządzanie. Dlatego kwoty tej nie widzimy w podawanej cenie jednostki. Wysokość takiej opłaty warto wcześniej sprawdzić w tabeli opłat i prowizji.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z dużym bezpieczeństwem zgromadzonych tam środków. Jeśli Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zbankrutuje to aktywa z funduszy nie wchodzą do zobowiązań Towarzystwa. W banku tak nie jest, środki zgromadzone w banku zostają przeznaczone na zaspokojenie ewentualnych zobowiązań banku. Oczywiście lokaty w bankach są gwarantowane do 100 tyś. Euro. Natomiast w przypadku funduszy jest ryzyko inwestycyjne, np. fundusz źle zainwestuje nasze pieniądze. Nie przypominam sobie upadłości Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Bank już w Polsce upadł, np. Bank Staropolski wiele lat temu. Natomiast przypominam sobie, jak kilka lat temu pewien mniej znany fundusz nie najlepiej zainwestował swoje środki w obligacje pewnej firmy budowlanej, która po jakimś czas miała kłopoty finansowe. Klienci umarzając jednostki funduszu inwestycyjnego sporo stracili.

Wybierając Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Banki czy Domy Maklerskie musimy wybrać firmy kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. W przypadku inwestycji alternatywnych wybieramy firmy o dużym potencjale kapitałowym, znane i cenione na rynku. Sprawdzajmy opinię o nich (Zapraszam do artykułu aspekty techniczne… ).

Inwestycje w sztukę

Ciekawym pomysłem na inwestycje dla dziecka mogą być także inwestycje alternatywne. Mając środki finansowe, aby jednorazowo zainwestować dla dziecka jakąś kwotę pieniędzy, mamy ten komfort, że nasza perspektywa zwrotu z kapitału jest bardzo długa. Kupując dzisiaj, mamy czas aby na inwestycji zarobić. Już za niewielką kwotę paru tysięcy złotych możemy kupić dzieło sztuki, które za kilkanaście lat może zwielokrotnić swoją wartość. Dlaczego dzieło sztuki ? Z kilku powodów:

 • Możemy nieźle na tym zarobić,
 • edukujemy dziecko,
 • uczymy wrażliwości,
 • wzbogaca nas emocjonalnie.

Niedrogi obraz rokujący nadzieje na wzrost cen w przyszłości (bo taki jest główny cel naszych inwestycji) można już kupić za 1-3 tys. złotych. Przykładowo: grafiki Franciszka Starowiejskiego bez podpisu autora, natomiast z adnotacją żony na odwrocie (wyjęte z teki autora po jego śmierci) można nabyć już za ok. 2 tys. złotych, podpisane nieco drożej ok. 3-4 tys. Prace w oleju Edwarda Dwurnika to koszt ok. 2-4 tys. złotych, podobnie Antoniego Fałata, Józefa Szajny, Oczywiście podaję tutaj te najniższe ceny, ponieważ niektóre prace dochodzą do kilkunastu i kilkudziesięciu tysięcy złotych. Drożej wyjdzie nam zapłacić za prace Jerzego Dudy-Gracza. I bardzo drogiego Jakuba Ziółkowskiego czy Wilhelma Sasnala, jednego z najlepiej sprzedających się, współczesnych malarzy polskich.

Możemy także zainwestować w sztukę młodszego pokolenia: Ilony Herc, Rafała Borcza czy Juliusza Kosina. Dla lubiących linoryt są nieco droższe prace prof. Janusza Akermanna. Inwestycje w młodych przedstawicieli stają się coraz bardziej popularne wśród polskich inwestorów i koneserów sztuki. Nie tylko jako inwestycja, ale dla mniej zamożnych osób, także jako metoda aby w niebanalny sposób urządzić swoje mieszkanie.

Złoto

Rodzinna biżuteria czy złoto które przechodzi z pokolenia na pokolenie będzie ciekawym składnikiem posagu dla dziecka. Chcąc wejść w posiadanie złota, lepiej rozważyć zakup złota inwestycyjnego, które wykonane jest ze złota próby 999 i jest zwolnione z podatku VAT, który w przypadku biżuterii wynosi 23%.

Niezaprzeczalną zaletą złota jest fakt, że nie wymaga ono posiadania żadnej, dodatkowej wiedzy, o ile dokonuje się zakupu u wiarygodnego dealera (zobacz: 7 rad jak NIE inwestować w złoto?)

Sztabki złota dostępne są już od 1 grama w cenie poniżej 200 PLN. Oczywiście najbardziej opłaca się kupować większą wagę! Pamiętajmy, że wpływ na cenę złota ma próba kruszcu. Z reguły stosowane są oznaczenia cyfrowe, np. wyrób ze stopu o próbie 585, zawiera w 1 gramie 0,585 g czystego złota i 0,415 g innych metali, które mają za zadanie zwiększenie trwałości (biżuteria wykonywana jest ze złota niższych prób, najczęściej 585). Wymiennie z oznaczeniem cyfrowym stosuje się miarę karatową, która przedstawia się następująco:

 • 8 karatów – próba 333
 • 9 karatów – próba 375
 • 10 karatów – próba 417
 • 12 karatów – próba 500
 • 14 karatów – próba 585
 • 18 karatów – próba 750
 • 22 karaty – próba 916
 • 24 karaty – próba 999

W inwestycjach w przyszłość dziecka, budując mu posag ważne jest aby jak to mówią amerykanie „ nie wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka” Pamiętajmy o dywersyfikacji naszych inwestycji. Nic nie stoi na przeszkodzie aby skorzystać z wszystkich tutaj przedstawionych i jeszcze innych form inwestycyjnych tak, aby nasze pociechy wkraczały w dorosłe życie zabezpieczone finansowo.

Pamiętaj przy każdej inwestycji zastanów się 10 razy. Prześpij się z decyzją. A najlepiej zanim cokolwiek podpiszesz to przeczytaj to co zamierzasz podpisać.

Fot. Sudhamshu Hebbar, Flickr.com, CC BY 2.0