Przejdź do treści

Rynek złota w drugim kwartale 2015

W drugim kwartale spadł popyt na złoto we wszystkich segmentach. Zmniejszyła się też podaż złota.

Popyt

Całkowity popyt na złoto w II kwartale bieżącego roku był o 12% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniósł 914,9 ton. Biorąc pod uwagę pierwsze półrocze łączny popyt spadł o 6%.

Największy udział w popycie mają, jak zwykle jubilerzy, którzy zakupili w II kwartale br. 513,5 ton złota, tj. o 14% mniej niż w analogicznym okresie 2014 roku. Stanowi to 57% całkowitego popytu na złoto.

Największy popyt jubilerski odnotowano w Chinach oraz Indiach. W przypadku Chin popyt na złotą biżuterię spadł w II kwartale br. o 5% ton w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast w Indiach spadek wyniósł 23%. W efekcie w II kwartale w wyrobach jubilerskich sprzedano w Chinach i Indiach odpowiednio 174,4 ton oraz 118,0 ton złota.

W II kwartale bieżącego roku całkowity popyt inwestycyjny był niższy o 11% niż rok wcześniej i wyniósł 178,5 ton.

Spadek popytu o 15% odnotowano w segmencie zakupów złota w postaci fizycznej (sztabki, monety, medale), w efekcie inwestycje wyniosły 201,4 ton. O 22,9 ton zostały zredukowane inwestycje w fundusze notowane na giełdach – ETF (ang. Exchange Traded Funds). Te od 10 lat funkcjonujące wehikuły inwestycyjne miały znaczący wpływ na rozwój inwestycyjnego rynku złota, szczególnie podczas ostatniego kryzysu finansowego.

Liderem zakupów inwestycyjnych są w dalszym ciągu Chiny, gdzie sprzedano w II kwartale w postaci sztabek, monet i medali 42,1 ton złota – o 6% więcej niż rok wcześniej. W Indiach inwestycje skurczyły się o 30% do poziomu 36,5 ton.

Zapotrzebowanie przemysłu na złoto w II kwartale było o 1% niższe niż rok wcześniej i wyniosło 85,5 ton. W tym przemysł elektroniczny zużył 68,2 ton kruszcu.

Bilans zakupów i wyprzedaży złota realizowanych przez banki centralne i inne instytucje finansowe ukształtował się w II kwartale bieżącego roku na poziomie o 13% niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Już osiemnasty kwartał banki centralne więcej kupują złota niż go sprzedają – tym razem saldo wyniosło plus 137,4 ton. Jest to o 15% więcej niż średnia z ostatnich 5 lat. Najwięcej złota kupiła w II kwartale Rosja – 36,8 ton, powiększając zapasy kruszcu do poziomu 1.275 ton. W lipcu świat dowiedział się, że od 2009 roku Chiny powiększyły rezerwy złota o 604 ton (o 57%). Obecny poziom chińskich rezerw złota wynosi 1.658 ton, co stanowi w dalszym ciągu mniej niż 2% rezerw walutowych kraju.

Podaż

W II kwartale bieżącego roku globalna podaż złota ukształtowała się na poziomie o 5% niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosła 1.032,6 ton. Kopalnie złota wyprodukowały 786,6 ton złota – o 3% więcej niż rok wcześniej. Z tego 5 ton kruszcu przeznaczono na transakcje zabezpieczające przed spadkiem notowań (hedging). W efekcie na rynek trafiło z kopalń 781,6 ton złota.

Niższe ceny przyczyniły się do spadku skupu złotego złomu. W analizowanym okresie ludność sprzedała 251,1 ton złota – jest to 8% mniej niż rok wcześniej. Spadek podaży z tego źródła odnotowano też w I kwartale bieżącego roku.

Średnia cena złota w II kwartale wyniosła 1.192,4 USD za uncję i była o 7% niższa niż rok wcześniej. Dalszym spadkom cen złota zapobiegają koszty jego produkcji.

Fot. Pixabay.com

Tagi: