Złoto a ryzyko polityki monetarnej

Świat stoi dziś przed wyzwaniem budowy nowego ładu monetarnego. Najlepszym byłby system oparty się na złocie.

Krajobraz po kryzysie

Ryzyko polityki pieniężnej odnosi się do zagrożeń, które mogą zdestabilizować istniejący system monetarny. W Stanach Zjednoczonych system monetarny oparty jest na Rezerwie Federalnej współdziałającej z bankami komercyjnymi, regulującymi podaż pieniądza poprzez ustalanie rezerwy obowiązkowej i akcje kredytowe. System monetarny USA wchodzi w interakcje z innymi gospodarkami i strefami walutowymi tworząc międzynarodowy system monetarny.

Także w odpowiedzi na zagrożenia zewnętrzne, takie jak: ryzyko geopolityczne, systemowe lub makroekonomiczne, Rezerwa Federalna USA dokonuje zmiany polityki pieniężnej.

Gdy w roku 2008 wybuchł globalny kryzys finansowy banki centralne na całym świecie obawiały się, że międzynarodowy system walutowy upadnie. Podjęto więc skoordynowane działania mające na celu wprowadzanie zmian w zakresie polityki pieniężnej. Rezerwa Federalna, Bank Anglii, Europejski Bank Centralny i Bank Japonii zainicjowały politykę niskich stóp procentowych. Programy luzowania ilościowego spowodowały, że na rynku pojawiły się nowe miliardy dolarów, funtów, euro i jenów. Świadomie „psując pieniądz” ratowano niewydolne systemy finansowe. Posiadacze depozytów byli de facto karani za przechowywanie pieniędzy w bankach, gdyż realne stopy procentowe znalazły się na poziomie zerowym, a nawet okazały się ujemne.

Tak ogromny przyrost podaży pieniądza w krótkim czasie wygenerował dodatkowe ryzyko inflacyjne. W tej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem okazała się ucieczka z oszczędnościami w złoto. W rezultacie dynamicznie wzrastały zakupy inwestycyjne złota w postaci fizycznej oraz poprzez fundusze notowane na giełdach (Exchange Traded Funds, „ETFs”). Powstawały też inne wehikuły inwestycyjne, oparte na tym kruszcu. Oznaczało to spadek zaufania do walut i zwrot ku aktywom od wieków uważnych za bezpieczną przystań. Krajobraz po kryzysie wyglądał żałośnie dla instrumentów finansowych i walut, natomiast górą było złoto. W efekcie pod wpływem silnego popytu cena tego kruszcu wzrosła od poziomu 800 dolarów za uncję w 2008 roku do około 1920 dolarów w 2012 roku.

Nowe wyzwania

Złoto okazało się skutecznym zabezpieczeniem przed inflacją i dewaluacją walut narodowych. Historia pokazała, że gdy rośnie inflacja, to również rośnie cena złota. Dzięki temu inwestycja w złoto zachowuje siłę nabywczą. Zatem złoto jest aktywem, które pomaga chronić portfel przed ryzykiem walutowym.

Ryzyko monetarne odnosi się także do utraty zaufania do systemu monetarnego i obaw, czy istniejący system będzie w stanie funkcjonować bez globalnej rekonstrukcji. Wzrasta przekonanie, że era dolara jako głównej międzynarodowej waluty rozliczeniowej dobiega końca a w przyszłości międzynarodowy system walutowy będzie wyglądać inaczej.

W 2014 roku udział dolara amerykańskiego w transakcjach handlowych wyniósł 45% podczas gdy rok wcześniej prym wiodło euro. Jednocześnie rośnie znaczenie chińskiego juana. W ubiegłym roku jego udział w transakcjach handlowych wyniósł 2,2% wobec 0,6% rok wcześniej. To wprawdzie nadal niewiele lecz gospodarka chińska rozwija się dynamicznie a pogłębienie współpracy handlowej z Rosją przyczyni się do zwiększenia udziału juana w międzynarodowych rozliczeniach. Szefowie obu krajów uzgodnili też, że będą walczyć z dolarem wykorzystując w tym celu złoto.

Przeobrażenia, jakie dokonują się we współczesnym świecie doprowadziły do tego, że wiele zasad tradycyjnie pojmowanej ekonomii nie sprawdza się. O konieczności gruntownych zmian mówi się coraz częściej bowiem po kryzysie główne problemy światowej gospodarki nie zostały rozwiązane tylko zakamuflowane. Nie ma podstaw sądzić, że z bolesnej lekcji ostatnich lat decydenci i finansiści wyciągnęli wnioski. Potrzebny jest więc nowy ład finansowy na świecie, w tym w zakresie prowadzenia polityki monetarnej, oparty na zdrowych zasadach oraz bezpiecznych aktywach – czyli złocie.

Jan Mazurek