Przejdź do treści

Akcje czy złoto?

Inwestycje w akcje na warszawskiej giełdzie nie dały w tym roku powodów do zadowolenia. Korzystniej było ulokować pieniądze w złocie.

Na koniec września 2015 roku na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie było notowanych 424 spółek krajowych o kapitalizacji 556,1 mld PLN oraz 52 spółki zagraniczne, których całkowita wartość rynkowa wyniosła 568,4 mld PLN.

We wrześniu wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku GPW wyniosła blisko 17 mld PLN i była o 14% niższa niż rok wcześniej. A w okresie styczeń – wrzesień wartość obrotów wyniosła 154,2 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 2,3%.

Średni wskaźnik cena/zysk dla akcji spółek krajowych z Głównego Rynku GPW wyniósł 19,2, natomiast dla spółek zagranicznych 13,1.

We wrześniu 2015 roku indeks największych spółek WIG20 spadł o 4,5% a od początku roku do końca września stracił 10,8%. Spadki odnotował też indeks całego rynku WIG – odpowiednio o 2,8% i 3,1%.

W okresie 9 miesięcy bieżącego roku wzrosły 7 spośród 11 indeksów sektorowych. Najwięcej zyskał indeks WIG-Paliwa – 39%. Natomiast największy spadek odnotował WIG-Surowce – 25%.

Na koniec września br. na rynku NewConnect było notowanych 431 spółek, w tym 10 zagranicznych. Kapitalizacja wszystkich spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu wyniosła około 9,1 mld PLN.

Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wyniosła we wrześniu 173,1 mln zł i była o 135% wyższa niż rok wcześniej. Liczona za okres 9 miesięcy br. wartość obrotów wyniosła 1,26 mld PLN i była o 68% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Benchmark całego rynku – NCIndeks spadł we wrześniu br. o 1,3%, a od początku roku o 2,3%.

Jak widać wyniki inwestycji giełdowych w tym roku nie są zadowalające. Polska giełda odczuwa boleśnie reformę emerytalną, której konsekwencją jest marginalizacja Otwartych Funduszy Emerytalnych. To one miały duży wpływ popyt na rynku wtórnym a także obejmowały duże pakiety akcji w pierwszych ofertach publicznych. Z drugiej strony negatywnie na notowaniach akcji z warszawskiej giełdy odbił się krach chińskich giełd. Dlatego inwestorzy poszukują alternatywnych form inwestowania. Czy warto wybierać inwestycje w metale szlachetne? Ich ceny są stosunkowo niskie w porównaniu okresem sprzed 3 lat. Nie spodziewam się aby notowania złota mogły zejść poniżej 1000 dolarów za uncję, gdyż koszty produkcji stanowią silną linię wsparcia na tym poziomie.

Cena złota wycenianego w dolarze amerykańskim w połowie października br. znajdowała się na poziomie niewiele niższym niż na początku roku. Po korektach notowań, jakie miały miejsce w ciągu 7 miesięcy, od początku sierpnia widoczny jest trend wzrostowy.

Natomiast przy wycenie w naszej walucie w połowie października uncja złota była o 110 złotych (tj. o 2,6%) droższa niż na początku tego roku. Porównując więc zmiany notowań złota w bieżącym roku wyrażone w złotówkach oraz indeksu WIG20, który w tym okresie stracił ponad 8%, widzimy, że inwestycja w kruszec była bardziej opłacalna niż w akcje na giełdzie.

fot. pixabay.com