Przejdź do treści

Globalny popyt na złoto w 2014 roku

W ubiegłym roku spadł popyt na złoto. Jednocześnie nastąpiły duże zmiany w strukturze tego popytu.

W 2014 roku całkowity popyt na złoto wyniósł 3.923,7 ton wobec 4.087,6 ton rok wcześniej, co oznacza spadek o 4%. Biorąc pod uwagę wartość złota popyt wyniósł 159,6 mld dolarów. W 2013 roku wartość popytu wyniosła 185,5 mld dolarów. Silny wzrost popytu odnotowano w ostatnich miesiącach roku – w IV kwartale wyniósł on 987,5 ton wobec 935,6 ton w kwartale poprzednim i 930,0 ton w analogicznym okresie 2013 roku.

Spadek popytu o 10% odnotowano w ubiegłym roku w sektorze wytwórstwa jubilerskiego. Na potrzeby produkcji biżuterii zużyto na całym świecie 2.152,9 ton złota. Jest to poziom o 5% wyższy niż średnia z ostatnich pięciu lat. Prym w zakresie popytu wiodły Indie, gdzie pomimo restrykcji eksportowych jubilerzy zużyli 662,1 ton złota. Drugie miejsce zajęły Chiny, gdzie na potrzeby wytwórstwa biżuterii poszło 623,5 ton złota. Jest to o 1/3 mniej niż w 2013 roku, kiedy kraj ten był liderem.

W przemyśle i protetyce wykorzystano 389,0 ton złota, tj. o 5% mniej niż rok wcześniej. Z tego 267,3 ton zużyto w elektronice, najmniej od 10 lat. Zamiast złota w układach elektronicznych coraz częściej stosuje się pallad a także miedź. Pozostały przemysł i dekoratorzy zużyli 87,5 ton złota a protetycy dentystyczni 34,2 ton.

W 2014 roku inwestycje w złoto wzrosły o 2% do 904,6 ton. Jednak odnotowano spadek zakupów sztabek o 40%. Do czynników, które miały decydujący wpływ na zmniejszenie popytu należy wzrost wartości dolara amerykańskiego oraz ożywienie w amerykańskiej gospodarce. Pomimo silnego spadku popytu na złoto w postaci fizycznej, jego poziom jest dużo wyższy niż przed kryzysem. Wzrost inwestycji pomimo zmniejszenia zakupów sztabek i monet jest skutkiem zmniejszenia tempa zamykania inwestycji w funduszach złota notowanych na giełdach (Exchange Traded Funds, „ETF”). W ubiegłym roku z funduszy ETF wycofano 159,1 ton złota, wobec 880 ton w 2013 roku. Warto zwrócić uwagę na znaczny wzrost popytu na złote sztabki, monety i medale w ostatnim kwartale ubiegłego roku, kiedy sprzedano 282,8 ton złota inwestycyjnego, tj. o 20% więcej niż w kwartale poprzedzającym. Znaczący wpływ na taki wynik miała niższa cena złota, której średni poziom wyniósł 1.201 dolarów za uncję, wobec średniej 1288 dolarów za okres poprzednich trzech kwartałów.

W 2014 roku wzrosły zakupy złota przez banki centralne (o 17%). W okresie ostatnich 50 lat tylko raz oficjalny sektor bankowy na świecie zakupił więcej złota – rekord padł w 2012 roku i wyniósł 544 ton. Najwięcej złota kupiła w ubiegłym roku Rosja – 173 ton. Działania Moskwy są odpowiedzią na drastyczne pogorszenie sytuacji politycznej za naszą wschodnią granicą i sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję. Na drugim miejscu znalazł się Kazachstan, który kupił 48 ton złota. Kolejne kraje to Irak 48 ton oraz Azerbejdżan 10t. Natomiast Ukraina pozbyła się 24 ton złota, co w obecnej sytuacji wydaje się działaniem nieracjonalnym.

Opracowano na podstawie danych World Gold Council.