Wojna walutowa na europejskim froncie

W ubiegłym tygodniu złoto zaliczyło wyraźny spadek. W dolarach jego cena obniżyła się o 3,8 procent, a w złotówkach o 1,2 procent. Bezpośrednim powodem takiego spadku były dane o zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego w minionym tygodniu mieliśmy dwa ważne ogłoszenia banków centralnych, które powinny oddziaływać na ceny metali szlachetnych w przyszłości. EBC zdradził więcej szczegółów swojego programu skupu aktywów, a w Polsce Rada Polityki Pieniężnej także stara się nie dopuścić do umocnienia waluty.

Q€ startuje 9 marca

Mario Draghi ogłosił datę rozpoczęcia przedstawionego 22 stycznia programu skupu aktywów przez Europejski Bank Centralny. Co miesiąc, począwszy od 9 mara, EBC będzie wydawał 60 mld euro na zakup z rynku wtórnego obligacji rządowych oraz innych aktywów. Program obejmie również obligacje o negatywnej rentowności, ale nie niższej niż stopa depozytowa EBC, która wynosi -0,2 procent. Wykup aktywów ma potrwać do września 2016 r. z zastrzeżeniem, że może zostać przedłużony do momentu osiągnięcia inflacji zgodnej z celem na poziomie blisko 2 procent. Oprócz zaprezentowania szczegółów tego programu, EBC zdecydował się pozostawić podstawowe stopy procentowe na niezmienionym poziomie oraz przedstawił swoje prognozy inflacji oraz PKB dla strefy euro. W 2015 r. EBC przewiduje inflację na poziomie 0 procent, w 2016 r. inflacja ma wynieść 1,3 procent, a w 2017 r. 1,8 procent. PKB ma w tym roku wzrosnąć o 1,5 procent, a w 2016 r. o 1,9 procent.

RPP obniżyła stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe do najniższego poziomu w historii. Stopa referencyjna została obniżona do 1,5 procent, lombardowa do 2,5 procent, depozytowa do 0,5 procent, a redyskontowa weksli do 1,75 procent. Po tej obniżce RPP ogłosiła, że to koniec łagodzenia polityki pieniężnej, co pozwoliło złotówce umocnić się wobec euro. Prezet NBP, Marek Belka przyznał, że jednym z powodów takiej decyzji był program skupu aktywów EBC, tłumacząc, że skoro euro staje się przedmiotem luzowania ilościowego o tak znacznej skali, to można oczekiwać presji na aprecjację walut gospodarek sąsiadujących ze strefą euro.

Raport WGC na temat recyclingu złota

Światowa Rada Złota opublikowała raport dotyczący recyclingu złota. Odzysk przynosi co roku ok. 1/3 globalnej podaży złota. 90 procent pochodzi z przetopionej biżuterii, sztabek oraz monet, a 10 procent odzyskuje się z zastosowań przemysłowych. W 2014 r. wielkość odzysku osiągnęła 7-letnie minimum. „Kolejne życie” otrzymały 1122 tony królewskiego kruszcu, co stanowi 26 procent globalnej podaży. Największy udział w podaży przetopione złoto miało w 2009 r. (42 procent) i od tego czasu udział ten stopniowo spada.

Dane o zatrudnieniu zbiły cenę złota

W piątek ukazały się dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP) w Stanach Zjednoczonych za ostatni miesiąc. W lutym pojawiło się 295 tys. nowych miejsc pracy wobec oczekiwanych 240 tys. Wywołało to natychmiastową reakcję w kursie dolara i notowaniach metali szlachetnych. Cena złota w dolarach obniżyła się aż o 2,7 procent, a w złotówkach 1,4 procent. Dodatkowo, wskaźnik bezrobocia spadł z 5,7 do 5,5 procent. Miarodajność tych danych nie jest jednak najlepsza, gdyż po raz kolejny, jednocześnie z pozytywnymi danymi NFP, zmniejszył się wskaźnik udziału siły roboczej. Znajduje się on teraz na najniższym od 1978 r. poziomie i wynosi 62,8 procent.