Przejdź do treści

Jubilerski rynek złota w 2014 roku

W minionym roku odnotowano niższy niż w poprzednich latach popyt jubilerski na złoto. Na pozycję lidera w miejsce Chin znów wysunęły się Indie.

W ubiegłym roku globalny popyt jubilerski spadł o 10% i wyniósł 2 152,9 ton. Jest to jednak poziom wyższy niż średnia z ostatnich pięciu lat. Nie na wszystkich rynkach miał miejsce spadek. Przykładem są Indie, gdzie pomimo restrykcji importowych obowiązujących w pierwszym półroczu, popyt osiągnął rekordowy poziom – 662,1 ton. W drugiej połowie roku rząd poluzował politykę w zakresie importu złota, co spowodowało, że w czwartym kwartale popyt wzrósł o 19%. Wtedy obchodzono hinduskie święto Diwali a także rozpoczął się okres ślubów. Przewiduje się, że w 2015 roku popyt jubilerski na złoto w będzie utrzymywać się na wysokim poziomie.

Azjatyckie rynki złota w liczbach

Natomiast w Chinach w ubiegłym roku konsumenci kupili 623,5 ton złota, tj. o 33% mniej niż rok wcześniej. Nie odnotowano wzrostu popytu w grudniu, jak miało to miejsce w poprzednich latach, kiedy zwiększały się zakupy biżuterii w związku ze zbliżającym się świętem Kalendarza Księżycowego obchodzonego w styczniu. W 2015 roku święto to było obchodzone o trzy tygodnie później, stąd główny ciężar zakupów odpowiednio przesunął się. Kolejnym czynnikiem mającym negatywny wpływ na popyt były rządowe działania antykorupcyjne. Pomimo ubiegłorocznego spadku popytu następuje konsolidacja i wzmocnienie chińskiego sektora jubilerskiego, dzięki czemu dziś jest on gotów zaspokoić zapotrzebowanie bogacącego się chińskiego społeczeństwa. Motorem popytu będzie w dalszym ciągu klasa średnia.

W Japonii popyt na złotą biżuterię spadł do rekordowo niskiego poziomu 16,3 ton. Sytuacja gospodarcza tego kraju nie jest dobra a jen poważnie stracił na wartości. Z kolei w Indonezji popyt spadł o 12%, co było efektem przewrotu politycznego i wysokiej inflacji.

Popyt jubilerski wzrósł natomiast w Wietnamie, gdzie kupiono o 4% więcej złota niż rok wcześniej, a to dzięki pomyślnym wynikom gospodarki i poprawie sytuacji ekonomicznej ludności. W Turcji ograniczenia dotyczące płacenia kartą kredytową za zakupy złota miały istotny wpływ na popyt, który w ubiegłym roku spadł o 7% i wyniósł 68,2 ton.

Złoto w innych krajach

Ubiegłoroczny popyt jubilerski na rynkach Bliskiego Wschodu zmniejszył się o 8% w porównaniu z 2013 rokiem. Niskie ceny ropy naftowej będą zapewne również w tym roku negatywnie wpływać na zakupy złotej biżuterii w tym regionie.

W Wielkiej Brytanii popyt na złotą biżuterię wzrósł o 18% i wyniósł 27,7 ton. Natomiast w Stanach Zjednoczonych konsumenci kupili pod postacią wyrobów jubilerskich 132,4 ton złota, o 9% więcej niż w poprzednim roku.

W Rosji popyt na złotą biżuterię przez trzy pierwsze kwartały ubiegłego roku był stabilny, gwałtowny spadek nastąpił dopiero w czwartym kwartale. W efekcie Rosjanie kupili 70,6 ton złota w biżuterii, tj. o 4% mniej niż w poprzednim roku. Na takie zachowanie konsumentów miał konflikt z Ukrainą, pogorszenie sytuacji ekonomicznej kraju i ludności oraz spadek wartości rubla.

Opracowano na podstawie danych World Gold Council