Co daje lokata środków w złoto?

Złoto funkcjonuje jako lokata kapitału już od kilku tysięcy lat. Niezależnie od siebie zostało uznane za wartościowe w różnych miejscach świata, kulturach, a także okresach historycznych. Działo się tak, ponieważ zarówno dawniej, jak i dziś złoto dawało i daje jego posiadaczom szereg korzyści. Przyjrzyjmy się im w ich współczesnym wydaniu.

Mysaver poleca:

Ochrona przed inflacją

O złocie mówi się często, że przenosi wartość pieniądza w czasie, dzięki czemu chroni siłę nabywczą naszych portfeli. Zawdzięcza to stabilnej ilości dostępnego kruszcu. Podaż złota zwiększa się corocznie o niecałe dwa procent, a przyrost ten z roku na rok jest coraz mniejszy, gdyż maleje liczba dostępnych złóż, zaś w wielu miejscach wydobycie kolejnych ton złota wiąże się z coraz większymi kosztami. W odróżnieniu od złota, ilość pieniądza w gospodarce zwiększa się znacznie szybciej.

Najszersza miara pieniądza M3 od grudnia 1996 r. zwiększyła się w Polsce siedmiokrotnie, co oznacza że średniorocznie zwiększała się o prawie 11 procent. Nie pozostało to bez wpływu na ceny produktów. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zwiększał się w tym samym czasie o średnio 5,3 procent rocznie.

Podaż pieniądza m3 w Polsce:


source: tradingeconomics.com

Płynność

Dobra lokata kapitału powinna dawać jego posiadaczowi możliwość jej spieniężenia bez zbędnego oczekiwania. W przypadku sprzedaży mniejszych ilości złota gotówkę możemy otrzymać od ręki po trwającym kilka minut procesie weryfikacji autentyczności produktu. W przypadku produktów o gramaturze większej niż 100 g weryfikacja i wypłata pieniędzy potrwa maksymalnie kilka dni.

Mobilność

Duża koncentracja kapitału w niewielkiej objętościowo sztabce lub monecie pozwalają na przenoszenie sporej wartości majątku. Złoto w formie najpopularniejszych monet i sztabek najbardziej renomowanych producentów (akredytowanych w LBMA) będzie rozpoznawalne w każdym miejscu na świecie, gdzie prowadzony jest obrót złotem.

Monety posiadają jeszcze jedną zaletę: dzięki temu, że są legalnym środkiem płatniczym, przy deklarowaniu przewożonych przez granicę wartości, możemy brać pod uwagę ich wartość nominalną, która jest znacznie niższa niż wartość rynkowa (warto jednak zapoznać się wcześniej z przepisami celnymi obowiązującymi na danej granicy).

Brak zbędnych formalności

Zakup złota wiąże się z taką samą liczbą formalności co zakup bułki w sklepie, tzn. płacimy i zabieramy towar. Można oczywiście złożyć zamówienie i odebrać złoto w późniejszym terminie, dzięki czemu zapłaci się niższą cenę. Należy wtedy podać swoje dane, które pozwolą później zidentyfikować osobę odbierającą towar. Przy sprzedaży złota w formie monet lub sztabek wymogiem formalnym jest podpisanie umowy kupna sprzedaży.

Brak obciążeń podatkowych

Na podstawie art. 122 Ustawy o VAT zwolnione z tego podatku jest złoto inwestycyjne, które rozumie się przez sztabki o próbie minimum 0.995 oraz monety o próbie minimum 0.900, wybite po 1800 r., które są lub były obowiązującymi środkiem płatniczym w kraju pochodzenia i sprzedawane są po cenie, która nie przekracza wartości rynkowej zawartego w monecie kruszcu o 80 procent. Podatek dochodowy należałoby zapłacić jedynie w przypadku odsprzedaży złota w ciągu sześciu miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpił jego zakup. Zakup złota w postaci fizycznego kruszcu (w odróżnieniu od papierów wartościowych opartych o złoto) nie podlega też podatkowi od zysków kapitałowych.

Ochrona przed kryzysami gospodarczymi

Złoto postrzegane jest jako bezpieczna przystań na czasy kryzysów gospodarczych i politycznych. Pozwala bowiem uniknąć negatywnych konsekwencji, jakie spotykają majątek denominowany w walucie gospodarki dotkniętej zawirowaniami.

Anonimowość

Lokata kapitału w złoto daje możliwość zachowania anonimowości. Zakupy nieprzekraczające kwoty 15 tys. euro nie wymagają rejestracji i przekazania dotyczących jej informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Wynika to z Ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Estetyka

Na końcu warto również wspomnieć o walorach estetycznych. Dla wielu osób wyroby ze złota są po prostu piękne. I nie chodzi tu jedynie o biżuterię, ale również o monety, których wykonanie przyciąga wzrok i cieszy oko. Sztabki lub monety mogą być wyjątkowym prezentem na różne okazje, stanowiąc połączenie piękna z użytecznością.

Photo by NeONBRAND on Unsplash

English (angielski)