Yuan w koszyku SDR, a Chiny zaktualizują rezerwy złota w 2015 r.?

Coraz bardziej prawdopodobne jest przyjęcie yuana do koszyka walutowego SDR. Mógłby on zostać do niego włączony już z początkiem 2016 r. Potwierdziłoby to rosnące znaczenie chińskiej waluty w wymianie międzynarodowej. Pomocne lub nawet konieczne może się okazać ujawnienie oficjalnej wielkości rezerw złota, którą ostatni raz zaktualizowano w 2009 r.

Premier Chin, Li Keqiang, zwrócił się do Christine Lagarde, szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego o włączenie yuana do koszyka SDR – poinformowała w poniedziałek (23 marca) agencja Xinhua. „Chiny przyspieszą wymienialność yuana i wprowadzą ułatwienia dla inwestycji zagranicznych instytucji na chińskim rynku kapitałowym oraz dla inwestycji dokonywanych przez Chińczyków za granicą” – Li Keqiang obiecał szefowej MFW podczas jej wizyty w Chinach.

Lagarde już 20 marca przyznała, że w pewnym momencie yuan zostanie włączony do koszyka walutowego SDR. Specjalne prawa ciągnienia (SDR) są jednostką rozrachunkową stworzoną przez MFW. Służą głównie do rozliczania zobowiązań z tytułu bieżących obrotów bilansu płatniczego pomiędzy państwami. Obecnie koszyk SDR składa się z dolara (41,9 procent), jena (37,4 procent), funta (11,3 procent) i euro (9,4 procent), ale co pięć lat poddawany jest weryfikacji. Kolejna z nich nastąpi jeszcze w tym roku. Udział poszczególnych walut ma odzwierciedlać ich znaczenie w wymianie międzynarodowej.

Kryteriami włączenia waluty do koszyka SDR są wielkość eksportu gospodarki oraz możliwość korzystania z danej waluty (co przejawia się w udziale waluty w wymianie międzynarodowej). W 2010 r. Chiny spełniały warunek dotyczący eksportu, ale nie spełniały drugiego wymogu. Obecnie yuan należy już do pięciu największych walut pod względem udziału w wymianie międzynarodowej. Przystąpienie yuana do koszyka SDR oznaczałoby, że Chiny musiałyby przedstawić kompozycję swoich rezerw walutowych z uwzględnieniem wielkości rezerw złota. Wprowadzenie nowych reguł transparentności mogłoby zmusić Chiny do ujawnienia oficjalnej wielkości rezerw.

Taki krok Ludowego Banku Chin mógłby zresztą pomóc juanowi w dołączeniu do koszyka SDR. Potwierdza to ubiegłoroczna wypowiedź prezydenta China Gold Association, Song Xina, w której stwierdził on, że zwiększanie stanu rezerw złota pomoże w umiędzynarodowieniu yuana. Obecny oficjalny udział rezerw złota w rezerwach walutowych Chin wynosi zaledwie 1,6 procent i odstaje od udziału złota w rezerwach państw rozwiniętych. Światowa Rada Złota zaleciła w ubiegłym tygodniu Chinom zwiększenie rezerw złota do 5 procent swoich rezerw walutowych. Po raz ostatni Chińskie rezerwy złota zostały oficjalnie zwiększone sześć lat temu, w kwietniu 2009 r. Wtedy aktualizacja stanu rezerw z 600 do 1054 ton nastąpiła po raz pierwszy od 2003 r., czyli właśnie po sześciu latach. Ludowy Bank China zwiększa bowiem stan swoich rezerw po cichu, by po kilku latach oficjalnie aktualizować tą wielkość.

Gdyby rezerwy złota zostały zaktualizowane do poziomu 5 procent oznaczałoby to wzrost do około 5 tys. ton, co wywindowałoby Chiny na drugie miejsce na świecie pod względem wielkości posiadanych rezerw złota.

Fot. Jason Wesley Upton, Flickr.com, CC BY 2.0