Chiny tworzą konkurencję dla globalnych instytucji finansowych

Na cenę złota w ubiegłym tygodniu wpływ miało osłabienie dolara względem pozostałych walut. W efekcie cena złota w dolarach wzrosła o 1,03 procent, podczas gdy w złotówkach spadła o 1,29 procent. Przyczyniły się do tego to m.in. słabe wyniki z amerykańskiego rynku pracy. W ostatnich dniach mogliśmy też obserwować ruchy wielu państw zgłaszających swój akces do powstającego pod chińskim kierownictwem Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, który może stanowić konkurencję dla instytucji finansowych zdominowanych przez Stany Zjednoczone.

Goldman szacuje jeszcze 20 lat do wyczerpania złóż złota

Pod koniec ubiegłego roku jeden z największych producentów złota na świecie, Golcorp, prognozował, że w 2015 r. wydobycie złota osiągnie swoje maksimum.

Zdaje się to potwierdzać raport opublikowany przez Eugene Kinga z Goldman Sachs, w którym przygląda się on dostępnym zasobom kopalnym. Według Kinga dostępne rozpoznane już zasoby złota (a także diamentów) wystarczą na około 20 lat wydobycia.

Spore zainteresowanie Azjatyckim Bankiem Inwestycji Infrastrukturalnych

Chiński projekt Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB), którego celem jest zapewnienie finansowania dla projektów infrastrukturalnych w Azji, nabiera rozpędu. Z końcem marca upłynął termin zgłoszeń dla państw chętnych, by przystąpić do AIIB. Do tej pory zaakceptowanych zostało 27 państw azjatyckich, 6 europejskich (Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Szwajcaria, Wielka Brytania) oraz Nowa Zelandia. Na liście oczekujących są jeszcze 23 państwa, które chęć akcesji zgłosiły w ostatnich dniach marca (oprócz Hongkongu). W grupie oczekujących na przyjęcie znalazła się także Polska. Nie ma natomiast na tej liście Stanów Zjednoczonych ani Japonii. Powodem ich niechęci może być to, że AIIB postrzegany jest jako konkurencja dla MFW, Banku Światowego czy Azjatyckiego Banku Rozwoju, w których oba te państwa odgrywają kluczowe role. AIIB ma powstać do końca 2015 r., jego siedziba będzie się znajdowała w Pekinie, a kapitał początkowy ma wynosić 50 mld dolarów.

Zasoby złota w Fedzie zmalały poniżej 6 tys. ton

Po dwóch pierwszych miesiącach 2015 r. zasoby złota przechowywane w skarbcu nowojorskiego Fedu zmalały do 5 989,5 ton. W ubiegłym roku stan skarbca zmniejszył się o 177 ton netto, podczas gdy publicznie dostępne były informacje o wycofaniu 207 ton złota z depozytu przez Bundesbank oraz Holenderski Bank Centralny. Wzbudzało to podejrzenia o niezgodność obu tych informacji. Jednym z możliwych wyjaśnień było zdeponowanie w skarbcu nowojorskiego Fedu złota przez inny bank centralny, jednak, jak dotąd, żaden z nich nie przyznał się do takiego ruchu. Natomiast po opublikowaniu danych za styczeń i luty 2015 r. prawdopodobne wydaje się również to, że dane o wielkości przechowywanego złota aktualizowane są z opóźnieniem (lub też Bundesbank pospieszył się z informacją o sprowadzeniu złota do kraju). W styczniu ze skarbca nowojorskiego Fedu ubyło bowiem 20 ton złota, a w lutym jeszcze 10 ton, czyli dokładnie tyle, ile wynosiła niewyjaśniona w ubiegłym roku różnica. Luty był już dziesiątym miesiącem z rzędu, w którym zmniejszył się stan posiadania skarbca nowojorskiego Fedu. Po raz pierwszy w XXI w. znajduje się w nim mniej niż 6 tys. ton złota.

Słabe dane z amerykańskiego rynku pracy

W piątek ukazały się najnowsze dane z amerykańskiego rynku pracy. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym zwiększyło się w marcu jedynie o 126 tys. Jest to najniższy przyrost od grudnia 2013 r. Ekonomiści oczekiwali wzrostu zatrudnienia o 245 tys., czyli prawie dwukrotnie większego. Dodatkowo, zrewidowane zostały dane ze stycznia i lutego. Okazało się, że liczba miejsc pracy zwiększyła się w styczniu o 264 tys. zamiast o 295 tys., a w lutym o 201 tys. zamiast o 239 tys. Słabe wyniki odbiły się na kursie dolara, który stracił w piątek 0,83 procent względem euro i 1 procent względem złotego.