Przejdź do treści

Analiza: Złoto powyżej 1200 dolarów, krajowi inwestorzy już po decyzji RPP

Kurs złota zakończył miniony tydzień na niewielkim minusie, jednak inwestorom udało się utrzymać poziom powyżej 1200 dolarów za uncję. Wydarzeniem numer jeden dla krajowych inwestorów była decyzja Rady Polityki Pieniężnej odnośnie stóp procentowych w Polsce.

Zgodnie z oczekiwaniami z poprzedniego tygodnia, RPP nie ucięła stóp procentowych w Polsce. Po tym, jak obniżyła je w marcu o 50 punktów bazowych, obecnie stopa referencyjna wynosi nadal 1,5 proc., lombardowa 2,5 proc., depozytowa 0,5 proc., a redyskontowa weksli 1,75 proc. To najniższy poziom kosztu pieniądza w Polsce w historii.

– Nie przyszło nam do głowy, by kończyć coś dwa razy – powiedział po posiedzeniu Marek Belka odnosząc się do tego, że już w marcu zapowiedział finisz cyklu obniżek. Pytany z kolei przez dziennikarzy o czynniki, które mogłyby na nowo uruchomić dyskusję na temat dalszych cięć odpowiedział, że taka wizja jest tak odległa, że nawet nie warto nad nią teoretyzować.

RPP w komunikacie uzasadniła: W najbliższych kwartałach dynamika cen pozostanie ujemna, przede wszystkim ze względu na wcześniejsze silne spadki cen na rynkach surowców. Jednocześnie dokonane w marcu dostosowanie polityki pieniężnej – przy utrzymującym się stabilnym wzroście gospodarczym, oczekiwanej poprawie koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy – ogranicza ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie – napisano w komunikacie.

O tym, że deflacyjny dołek może być już za nami, świadczą też ostatnie dane. Eurostat odnotował deflację HICP w Polsce w wysokości 1,2 proc. w ujęciu rocznym, wobec 1,3 proc. miesiąc wcześniej. Poprawia się tez sytuacja na rynku pracy.  Przede wszystkim rosną płace. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w marcu o 4,9 proc. rok do roku i 5,8 proc. miesiąc do miesiąca. Teoretycznie zarabiamy już średnio 4214,1 tys. złotych brutto. Powoli rośnie też zatrudnienie. W marcu o 1,1 proc. w ujęciu rocznym i 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. Dane okazały się zgodne z oczekiwaniami analityków. Główny Urząd Statystyczny poda stopę bezrobocia w marcu w tym tygodniu. Ekonomiści oczekują, że wynik zamknie się na poziomie 11,7 proc., wobec 12 proc. w lutym. Jeśli szacunki okażą się trafne, będzie to pierwszy spadek wskaźnika od czterech miesięcy.

Zbyt słabym argumentem dla Rady okazała się też „moc” złotego w ostatnich tygodniach. Krajowa waluta w stosunku do euro poszła mocno w górę i obecnie za pieniądz Wspólnoty płaci się symbolicznie ponad 4 zł, podczas gdy jeszcze w styczniu było to 4,3 zł. Mimo to Marek Belka stwierdził, że ruchy kursu w górę lub w dół są zjawiskami zupełnie naturalnymi. W ocenie Rady w ostatnich tygodniach nie wydarzyło się nic, co by ją zaskoczyło.

Mimo to, dyskusja na temat wartości złotego na rynkach wciąż jest aktualna. Część analityków ankietowanych przez agencję Reutera ocenia, że Narodowy Bank Polski do końca tego roku przeprowadzi interwencję na rynku walutowym w celu osłabienia złotego. W sumie 18 przepytanych analityków oszacowało, że prawdopodobieństwo takiego scenariusza wynosi 23 proc.

Jeśli zaś chodzi o stopy – rynek szacuje, że środowisko niskiego kosztu pieniądza pozostanie jeszcze przez cały 2015 rok. Pierwszych podwyżek oczekuje się dopiero w drugim, trzecim kwartale przyszłego roku.

Fot. Karl Baron, Flickr.com, CC BY 2.0