Anonimowe rozmowy bankierów centralnych o złocie

Miniony tydzień zakończył się na lekkim minusie dla ceny złota wyrażonej w dolarze (-0,31 procent), jednak powracający z niedawnego szczytu kurs dolara sprawił, że w złotówkach spadek ceny złota był bardziej wyraźny (-2,2 procent). Istotnym, choć mało rozpowszechnionym wydarzeniem, było anonimowe spotkanie wybranych przedstawicieli banków centralnych na temat złota i yuana w kontekście multiwalutowych systemów rezerw.

Polska przyjęta do grona założycieli AIIB

Polska została przyjęta do grona przyszłych członków założycieli Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. 15 kwietnia Chiny zaktualizowały listę założycieli do 57 członków. Znalazło się na niej 37 państw z regionu i 20 państw spoza regionu, w tym 17 europejskich (pozostałe to Brazylia, RPA i Egipt). Na razie nie wiadomo jednak, jaki będzie polski wkład w kapitał AIIB. Nie wiadomo również, jaka waluta będzie dominować w AIIB. Pekin chciałby, by w koszyku walut używanych do ustalania i rozliczania pożyczek z AIIB znalazł się yuan. Alternatywą jest postawienie na jedną walutę. W tym przypadku do wyboru pozostałby dolar lub yuan.

Indie znów mają chrapkę na świątynne złoto

Indyjski premier, Narendra Modi chciałby wykorzystać złoto zgromadzone w hinduskich świątyniach, w których znajduje się ok. 3 tys. ton kruszcu. Miałoby to na celu zmniejszenie utrzymującego się od dłuższego czasu deficytu na rachunku bieżącym. Złoto odpowiada bowiem za 28 procent tego deficytu. Program miałby zachęcić świątynie do złożenia złota do depozytu bankowego w zamian za 5-procentowe odsetki. Następnie rząd przetopiłby to złoto i pożyczył je jubilerom. To nie pierwszy taki pomysł w Indiach. Już w 1999 r. wdrożony został program monetyzacji złota. Bank Rezerw Indii (RBI) oferował wtedy odsetki na poziomie 0,75-1 procent, ale zebrano w ten sposób jedynie 15 ton królewskiego kruszcu. Natomiast w 2013 r. RBI wysłał do części najbogatszych świątyń zapytanie o szczegółowe informacje na temat posiadanego przez nie złota.

Bez zmian stóp procentowych w EBC i NBP

Europejski Bank Centralny i Narodowy Bank Polski zadecydowały o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Zgodnie z oczekiwaniami stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących wynosi wciąż 0,05 procent, stopa kredytu w banku centralnych 0,3 procent a stopa depozytu w banku centralnym -0,2 procent. Ostatnia zmiana nastąpiła 10 września 2014 r. Draghi oświadczył też, że EBC będzie dalej zapewniał płynność greckim bankom tak długo, jak będą one wypłacalne.

Również Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym, historycznie niskim poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosić będzie 1,5 procent, lombardowa 2,5 procent, depozytowa 0,5 procent, a redyskontowa weksli 1,75 procent. Prezes NBP, Marek Belka odniósł się do marcowej zapowiedzi RPP o końcu zmian stóp procentowych: „To pozostaje w mocy, nie przyszło nam do głowy, by kończyć coś dwa razy”.

Anonimowe spotkanie na temat roli złota i yuana w systemach rezerw walutowych

W piątek w Waszyngtonie odbyło się spotkanie wybranej grupy przedstawicieli banków centralnych i innych instytucji sektora oficjalnego sponsorowane przez Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) i Światową Radę Złota. Omawiano na nim temat złota i yuana w multiwalutowych systemach rezerw. Zwołane zostało w związku z wiosennym posiedzeniem Międzynarodowego Funduszy Walutowego i Grupy Banku Światowego, agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Według ogłoszenia na stronie OMFIF spotkanie miało się odbyć w oparciu o regułę Chatham House: „Jeżeli spotkanie, lub jego część, jest przeprowadzane według Reguły Chatham House, uczestnicy mają swobodę w używaniu otrzymanych informacji, ale bez możliwości ujawniania danych osobowych oraz afiliacji zarówno mówców jak i pozostałych uczestników”.