Przejdź do treści

Rok 2014 na rynku srebra

Ceny srebra spadły do poziomu z 2010 roku. Jest to okazja dla rozpoczęcia długoterminowych inwestycji.

Jak wynika ze wstępnych szacunków GFMS i Thomson Reuters, w tym roku około 50% srebra znajdzie zastosowanie w przemyśle a 10% przy produkcji materiałów fotograficznych i zastawy stołowej. Dla porównania, w przypadku złota udział popytu przemysłowego jest na poziomie 10%.

Ponadto 18% srebra zużyją jubilerzy a inwestycje będą stanowić 20%. Należy dodać, że udział zakupów inwestycyjnych w całkowitym popycie na srebro jest aktualnie na poziomie zbliżonym do złota. W przeszłości inwestycje w srebro odpowiadały tylko za kilka procent popytu. Obecny poziom inwestycji dowodzi, że inwestorzy postrzegają srebro na równi ze złotem jako cenne aktywo inwestycyjne i bezpieczną przystań dla oszczędności w długim horyzoncie czasowym. Srebro stanowi także pożądany materiał w nowoczesnych technologiach. W latach 2004-2011 zużycie srebra przy budowie baterii fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego wzrosło trzynastokrotnie, osiągając w rezultacie poziom 2000 ton. Na ten rok przewiduje się, że na budowę elektrowni słonecznych ostatecznie wykorzystanych zostanie 1200 ton tego metalu. Srebro jest też dobrym katalizatorem przy wytwarzaniu tlenku etylenu, stosowanego m.in. jako silny środek odkażający. W tym roku na ten cel zużyto 250 ton tego metalu.

Przewiduje się, że tegoroczny całkowity popyt na srebro będzie niższy o 6,7% niż w ubiegłym roku. Odnotowano wprawdzie wzrost popytu w czwartym kwartale, lecz nie wystarczy to aby nadrobić straty z pierwszych trzech kwartałów. Spodziewany jest natomiast wzrost popytu na srebrną biżuterię a także na sztabki i monety w 2015 roku. Będzie też wzrastało zapotrzebowanie przemysłu na srebro, przy zmniejszającym się popycie ze strony producentów materiałów fotograficznych.

Zdaniem GFMS i Thomson Reuters produkcja srebra przez kopalnie będzie stanowić 84% całkowitej podaży srebra. Pozostałą podaż dopełni skupiony złom. Dla porównania: przed dekadą udział kopalń w podaży był na poziomie 70%, złomu 23% a 7% srebra pochodziło z wyprzedaży rezerw, realizowanych przez rządy krajów. Obecne ceny srebra pokrywają wprawdzie koszty produkcji lecz wielu kopalń nie stać na inwestycje w nowe moce produkcyjne. W przyszłości odbije się to negatywnie na podaży srebra. Nie ma też sygnałów o planowanych wyprzedażach srebra przez rządy.

W trendzie wzrostowym znajdują się od dekady inwestycje w fundusze ETF. Na początku listopada 2014 roku aktywa tych funduszy stanowiły 650 mln uncji (ok. 20 tys. ton) i były o 2,7% wyższe niż na początku roku. Szacuje się, że w 2014 roku nowe inwestycje w srebro (sztabki, monety, ETF) wyniosą 210 mln uncji (6,5 tys. ton).

W związku z tym, że notowania srebra i złota są wysoce skorelowane, analiza ich wzajemnych relacji pozwala formułować prognozy w zakresie kształtowania cen tych metali w przyszłości. Taką relację odzwierciedla wskaźnik Gold/Silver Ratio, który jest obliczany jako iloraz codziennych notowań złota i srebra. Średnia wartość tego wskaźnika kształtowała się w ostatnich 10 latach na poziomie 60. Ostatnia przecena srebra spowodowała, że wskaźnik Gold/Silver Ratio wzrósł do 75 i zbliża się do szczytów z 2003 i 2008 roku. W związku z tym można oczekiwać, że cena srebra w najbliższych miesiącach wzroście w porównaniu z ceną złota, co w efekcie spowoduje powrót wskaźnika w okolice historycznej średniej. Pomimo ,że na notowania tych metali mają wpływ także inne czynniki, wskaźnik ten pozostaje przedmiotem szczególnego zainteresowania analityków na rynku inwestycyjnym metali szlachetnych.

 

Tagi: