Przejdź do treści

Rynek srebra w 2014 roku

W ubiegłym roku globalna produkcja srebra wyniosła 27.293 tony i była o 5% wyższa niż rok wcześniej.

Podaż

Wzrost produkcji srebra nastąpił głównie dzięki uruchomieniu nowych mocy produkcyjnych w Południowej Ameryce. Zmniejszył się natomiast skup srebrnego złomu o 12,5% i wyniósł 5 243 tony. To efekt spadku ceny srebra, więc ludzie niechętnie pozbywali się srebrnych kosztowności. W wyniku likwidacji transakcji zabezpieczających na rynku znalazło się dodatkowo 491 ton srebra. W efekcie całkowita podaż srebra wyniosła około 33 027 ton i była o 6% wyższa niż rok wcześniej.

Największym producentem srebra na świecie w ubiegłym roku był koncern KGHM Polska Miedź SA, dostarczając 1 256 ton srebra, czyli o 7 proc. więcej niż w roku poprzednim. Stanowi to 37% europejskiej produkcji srebra. Najwięcej srebra wyprodukowano w Meksyku – 6 tys. ton. Polska znajduje się w tym rankingu na ósmym miejscu.

Jednostkowe koszty produkcji srebra wyniosły w 2014 roku 7,74 USD za uncję i były o 16% niższe niż rok wcześniej. Natomiast średnioroczna cena rynkowa ukształtowała się na poziomie 19 USD, o 1/5 niżej niż w roku poprzedzającym.

Popyt

Całkowity popyt na srebro spadł w ubiegłym roku o 4% i wyniósł 33 179 ton, co było skutkiem zmniejszenia popytu inwestycyjnego.

Dwie największe kategorie popytu tworzą przemysł oraz jubilerzy. Popyt przemysłowy jest ściśle związany w sytuacją gospodarczą. PKB na świecie zwiększył się w ubiegłym roku o 3,4% a produkcja przemysłowa o 2,7%. Przemysł, którego udział w globalnym popycie na srebro jest najwyższy (56%) zużył nieznacznie mniej srebra niż rok wcześniej – 18 504 ton. Wzrósł jednak o 7% popyt na srebro w produkcji ogniw słonecznych osiągając poziom 1 862 ton. Więcej srebra zużyto też w produkcji tlenku etylenu oraz stopach lutowniczych. Zmniejszył się natomiast popyt na szary metal w przemyśle materiałów fotograficznych i elektronicznym.

W Chinach, pomimo ubiegłorocznego spowolnienia tempa wzrostu PKB, wzrosło zapotrzebowanie przemysłu na srebro o 3,5%, osiągając poziom 5,8 tys. ton. W całej Azji przemysł zużył 11 tys. ton srebra. Na drugiej pozycji uplasował się przemysł Ameryki Północnej (4,2 tys. ton), przy czym na Stany Zjednoczone przypadło 94% tego popytu. W Europie w zastosowaniach przemysłowych wykorzystano 3 tys. ton srebra.

W 2014 roku produkcja biżuterii wzrosła o 1,5% osiągając rekordowo wysoki poziom 6 693 tony, do czego przyczyniły się niższe niż w poprzednich latach ceny srebra. Dużą rolę na tym rynku odegrała Azja z Indiami i Chinami na czele. Produkcja srebrnej biżuterii w Indiach wzrosła w ubiegłym roku o 47% i wyniosła 1 936 ton, co pozwoliło wyprzedzić dotychczasowego lidera – Chiny, gdzie jubilerzy zużyli 1 452 tony srebra, o 26%. Przyczyną takiej zmiany na indyjskim rynku była antyimportowa polityka rządu dotycząca złota, która wywołała wzrost popytu na srebrną biżuterię. W drugiej połowie roku restrykcje te zostały zniesione z korzyścią dla rynku złota. W przypadku Chin przyczyną spadku było zmniejszenie dynamiki wzrostu gospodarczego.

Europejscy jubilerzy zużyli w ubiegłym roku 1 080 ton srebra, z tego ponad połowę przypadło na Włochy. W Ameryce Północnej na produkcję biżuterii zużyto 661 ton srebra.

Popyt inwestycyjny na całym świecie wyniósł w ubiegłym roku 6 138 ton i był o 20% niższy niż w 2013 roku. Mimo takiego spadku jest to drugi w historii wynik. Z tego zakupy inwestycyjne sztabek i monet stanowiły 6 095 ton. Pozostałe inwestycje stanowiące 43 tony były ulokowane w funduszach ETF, które na koniec ubiegłego roku posiadały w depozycie 20 tys. ton srebra.

W ubiegłym roku wzrosła o 3% produkcja srebrnej zastawy, na której wykonanie wykorzystano 1 888 ton srebra. Z tego na Azję przypadło 1 122 ton. Tu też odnotowano silny wzrost popytu – o 20%.