Rynek złota w pierwszym kwartale 2015

Od trzeciego kwartału ubiegłego roku powoli wzrasta popyt na złoto. Jednak popyt z pierwszego kwartału tego roku jest nieznacznie niższy niż rok wcześniej.

Popyt

Popyt całkowity na złoto liczony za okres pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku był o 11 ton niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniósł 1 079,3 ton. Jednak był to trzeci z kolei kwartał wzrostu popytu, a trend wzrostowy został zapoczątkowany w trzecim kwartale ubiegłego roku.
Największy udział w popycie mają jubilerzy, którzy zakupili w pierwszym kwartale br. 600,8 ton złota, o 3% mniej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Mimo tego było to o 30 ton więcej niż średnia z ostatnich pięciu lat.

Najwięcej złota kupuje się w Chinach i Indiach. W przypadku Chin popyt na złote wyroby jubilerskie spadł w pierwszym kwartale br. o 27 ton (o 10%) wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Był to skutek spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, wzrostu kursów akcji na lokalnej giełdzie, braku wiary we wzrost ceny złota. Należy dodać, że w Chinach wyroby jubilerskie są wytwarzane z 24-karatowego, specjalnie utwardzanego złota, stąd mogą pełnić funkcję inwestycyjną. Jednocześnie w Indiach wzrósł popyt jubilerski o 27 ton. W efekcie w pierwszych trzech miesiącach tego roku w wyrobach jubilerskich sprzedano w Chinach i Indiach odpowiednio 213,2 ton oraz 150,8 ton złota. Stanowi to łącznie 60% światowego popytu na złoto w branży jubilerskiej.

W pierwszym kwartale br. całkowity popyt inwestycyjny był wyższy o 4% rok do roku i wyniósł 278,8 ton, a to za sprawą ożywienia inwestycji w funduszach giełdowych ETF (Exchange Traded Funds). Rok wcześniej saldo tych inwestycji było ujemne i wyniosło 13,5 ton, natomiast w tym roku otwarte pozycje w złocie przeważały nad zamykanymi o 25,7 ton. Spadek popytu o 10% odnotowano natomiast w zakupach złota w postaci fizycznej. Inwestycje w sztabki, monety i medale wyniosły 253,1 ton. Jednak popyt w pierwszym kwartale br. był wyższy niż średnia kwartalna z ubiegłego roku. Największy spadek popytu nastąpił w sprzedaży oficjalnych monet – o 30%.

W Chinach zakupiono w postaci sztabek, monet i medali 59,7 ton złota – o 3% więcej niż rok wcześniej. W Indiach inwestycje spadły o 6% do poziomu 40,9 ton.

Zapotrzebowanie przemysłu na złoto w pierwszym kwartale br. było o 2% niższe niż rok wcześniej i wyniosło 80,4 ton. W tym na protezy dentystyczne poszło 4,7 tony złota.

Bilans zakupów i wyprzedaży złota realizowanych przez banki centralne i inne instytucje finansowe ukształtował się w pierwszym kwartale br. na poziomie z analogicznego okresu ubiegłego roku. Już 17. kwartał banki centralne więcej kupują złota niż go sprzedają – tym razem o 119,4 ton. Najwięcej złota kupiła w tym okresie Rosja – 30 ton, powiększając zapasy kruszcu do poziomu 1 240 ton. Inne kraje dokonujące zakupów złota to: Kazachstan (6,6 ton), Białoruś (2,1 ton), Malezja ( 1,2 ton). W tym czasie sprzedano 8,5 ton złota, z czego Salwador pozbył się 5,4 ton kruszcu. Niemcy przeznaczyły 0,8 tony złota na program produkcji monet.

Podaż

W I kwartale br. globalna podaż złota ukształtowała się na poziomie o 4 tony niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosła 1 089,2 ton. Kopalnie wyprodukowały 729,2 ton złota – o 2% więcej niż rok wcześniej. Ponadto 5 ton pochodziło z zamknięcia transakcji zabezpieczających. W efekcie na rynek trafiło 734,3 tony złota.

Niższe ceny spowodowały, że spadł skup złotego złomu. W analizowanym okresie. ludność sprzedała 355,1 ton złota – o 3% mniej niż rok wcześniej.
Podsumowując, w pierwszym kwartale nie wystąpiły istotne zmiany w popycie jak też podaży złota. Kolejne miesiące zapewne też nie wiele wniosą, o ile nie pogorszy się sytuacja w krajach mających kluczowy wpływ na globalną gospodarkę czy rynki finansowe. Ceny złota od kilkunastu miesięcy kształtują się w trendzie horyzontalnym, co oznaczać może, że jest budowana baza pod przyszłe wzrosty.