W 2015 r. Niemcy sprowadziły 210 ton złota

Niemiecka repatriacja złota przyspiesza. Bundesbank opublikował w środę informację o postępach planu powrotu złota do kraju. W 2015 r. do Niemiec wróciło 210 ton królewskiego kruszcu. Po zestawieniu tych informacji z danymi Fedu wynika, że Niemcy nie były jedynym państwem, które w 2015 r. wycofało swoje złoto z nowojorskiego skarbca.

Z tej liczby ok. 110 ton wróciło z Paryża, a prawie 100 ton z Nowego Jorku. Tym samym Frankfurt wyprzedził Nowy Jork jako miejsce, w którym Bundesbank przechowuje najwięcej swojego złota. Członek Zarządu Bundesbanku, Carl-Ludwig Thiele powiedział: „Przewóz przebiega sprawnie. Po raz kolejny udało nam się znacznie zwiększyć wolumen transportu w porównaniu z 2014 r. Oznacza to, że operacja przebiega zgodnie z harmonogramem”.

Zgodnie z ogłoszonym w 2013 r. planem przechowywania złota połowa krajowych rezerw tego kruszcu ma się do 2020 r. znaleźć w skarbcu we Frankfurcie nad Menem. Wymaga to przetransportowania 300 ton złota z Nowego Jorku i 374 ton złota z Paryża. Od tamtego czasu udało się sprowadzić do kraju 366 ton kruszcu, z czego 177 ton z Paryża i 189 ton z Nowego Jorku. Na koniec 2015 r. wykonanie planu jest więc na poziomie 54,5 procent.


Na koniec 2015 r. lokalizacja niemieckich rezerw złota przedstawia się następująco:

Oprócz ilości sprowadzonego złota Bundesbank informuje też, że czuwa nad sprawdzaniem jego autentyczności. Kiedy dociera ono do Frankfurtu, jest tam „dokładnie i wyczerpująco” weryfikowane. W porównaniu z ubiegłym rokiem, w komunikacie zabrakło jednak tym razem informacji o tym, że pracownicy Bundesbanku weryfikowali informacje na sztabkach z listą posiadanych sztabek. Co ciekawe, w październiku 2015 r. Bundesbank opublikował nawet listę tych sztabek. Wzbudziła ona jednak wtedy sporo wątpliwości.

Natomiast z publikowanych przez amerykański Fed danych w okresie od stycznia do listopada 2015 r. włącznie wynika, że ilość przechowywanego w nowojorskim skarbcu Fedu złota zmniejszyła się o 125 ton. Jest to wielkość netto, czyli po uwzględnieniu ewentualnych nowych depozytów tego kruszcu. Oznacza to, że w 2015 r. jeszcze jedno lub więcej państw (oprócz Niemiec) wycofało z nowojorskiego skarbca co najmniej 25 ton złota.

fot. pixabay.com