Lokata środków w złoto

Globalny popyt na złoto w 2015 roku

W ubiegłym roku nie nastąpiły istotne zmiany w popycie na złoto. Chiny ujawniły gromadzone przez sześć lat rezerwy złota.

W 2015 roku całkowity popyt na złoto wyniósł 4 212,2 ton wobec 4 226,4 ton rok wcześniej, co oznacza spadek o 0,3%. Ożywienie popytu nastąpiło w ostatnich miesiącach roku – w IV kwartale wyniósł on 1 117,7 ton wobec 1 108,8 ton w kwartale poprzednim oraz 1 071,0 ton w analogicznym okresie 2014 roku.

Na potrzeby produkcji biżuterii zużyto w ubiegłym roku 2 414,9 ton złota, tj. o 2,7% mniej niż rok wcześniej. Pierwsze miejsce w tym zakresie zajęły Chiny, gdzie na jubilerzy zużyli 783,5 ton złota. Jest to o 3% mniej niż w 2014 roku. Na drugiej pozycji uplasowały się Indie – na potrzeby produkcji wyrobów jubilerskich poszło 654,3 ton złota, o 5% więcej niż w roku poprzedzającym i najwięcej od 2010 roku.

W przemyśle i protetyce znalazło zastosowanie 330,7 ton złota, czyli o 4,5% mniej niż rok wcześniej. Z tego 263,3 ton zużył przemysł elektroniczny. Inne sektory przemysłu zużyły 48,6 ton złota a protetycy dentystyczni 18,9 ton.

W 2015 roku inwestycje w złoto wzrosły o 7,7% - do poziomu 878,3 ton, przy czym w zakresie zakupów złota w postaci fizycznej (sztabki, monety, medale) odnotowano wzrost o 1%. Do czynników, które miały istotny wpływ na popyt należy zaliczyć niskie ceny metali szlachetnych a także niepewność na rynkach finansowych, w szczególności w Chinach. Więc nie bez powodu najwięcej złota kupili Chińczycy - 201 ton. Niewiele ustępują im Indie, gdzie zainwestowano w blisko 195 ton złota. Europejczycy kupili 219 ton złota, z czego 114 ton znalazło amatorów w Niemczech. Dla porównania w obu Amerykach tego rodzaju inwestycje stanowiły niecałe 80 ton, z czego 73 tony przypadło na Stany Zjednoczone.

W ubiegłym roku odnotowano spadek tempa zamykania inwestycji w funduszach złota notowanych na giełdach (Exchange Traded Funds, „ETF”). Z tego rodzaju funduszy wycofano 133,4 ton złota, wobec 185,1 ton w 2014 roku. W latach kryzysu finansowego inwestycje poprzez te podmioty stanowiły poważną siłę napędową rynku złota. Stanowią one wygodną formę inwestowania, stąd ich wysoka popularność wśród inwestorów.

Diamenty od A do Z - pobierz darmowy ebook

Popyt konsumencki na złoto obejmujący zakupy wyrobów jubilerskich oraz sztabek, monet i medali wyniósł w ubiegłym roku 3 427 ton i był o 55 ton niższy niż rok wcześniej.

Zakupy netto złota realizowane przez banki centralne wyniosły w zeszłym roku 588,4 ton i były o około 5 ton wyższe niż rok wcześniej. W ciągu ostatnich 50 lat tylko raz oficjalny sektor bankowy zakupił więcej złota – rekord padł w 2013 roku i wyniósł 625,5 ton. Najwięcej złota kupiła w ubiegłym roku Rosja – szacuje się, że około 200 ton. Chiny poinformowały, że w ciągu ostatnich 6 lat kupiły 604 tony złota, z tego blisko 104 tony w drugiej połowie ubiegłego roku. Kazachstan kupił 30 ton złota a Jordania 21,8 ton.

Ten rok będzie sprzyjać utrzymaniu wysokiego poziomu inwestycji w złoto. Przyczyn jest sporo, z których najważniejsze to wzrost ryzyka kryzysu finansowego na świecie oraz napięć geopolitycznych.

Jan Mazurek