Kluczowe dla rynków wydarzenia tygodnia 21-25.04.2016

Zbliżające się święta wielkanocne nie oznaczają wcale, że zwolnią rynki finansowe, a co za tym idzie, do opinii publicznej nie trafią istotne dane makro. W tym tygodniu uwagę inwestorów skupią na pewno wystąpienia szefów banków centralnych, a także informacja z rynku pracy w Polsce.

Bezrobocie w Polsce, choć znacząco niższe niż w ostatnich latach, wciąż oscyluje wokół 10 procent. Ostatni odczyt tego wskaźnika znalazł się co prawda poniżej tej magicznej bariery w styczniu (9,8 proc.), ale prognozy odnośnie do wysokości bezrobocia w Polsce w kolejnym miesiącu mówią, że wynosi ono aktualnie 10,3 proc. Każda wartość poniżej tego poziomu będzie z pewnością miłym zaskoczeniem.

Jeśli chodzi o dane z innych krajów, to jak zwykle istotne dla rynków będą te ze Stanów Zjednoczonych, w tym przede wszystkim informacja o PKB, która opublikowana zostanie w piątek. Ważne też w kontekście stóp procentowych, będą wystąpienia szefów Fed z Richmond, Atlanty, Filadelfii i Chicago.

Coraz częściej jednak światową gospodarkę martwią problemy Unii Europejskiej. Chodzi z jednej strony o politykę EBC - drukowanie euro i obniżanie stóp procentowych - ale także o pogłębiający się kryzys imigracyjny. Jest to czynnik, które w dłuższym terminie z pewnością przyniesieni negatywne skutki gospodarcze, szczególnie wobec coraz bardziej chwiejącej się idei wspólnoty.

Dlatego też informację odnośnie do wskaźników gospodarczych poszczególnych krajów, jak i całej Unii Europejskiej są przez inwestorów śledzone o wiele uważniej, niż miało to miejsce jeszcze kilka miesięcy temu.

Kluczowe dla rynków wydarzenia tygodnia:

poniedziałek, 21 marca

Polska - koniunktura gospodarcza
Strefa euro - bilans płatniczy, wystąpienie publiczne wiceszefa EBC
Stany Zjednoczone - sprzedaż domów na rynku wtórnym

wtorek, 22 marca

Strefa euro - PMI dla przemysłu i usług
Niemcy - indeks PMI dla przemysłu
Wielka Brytania - inflacja
Stany Zjednoczone - indeks cen nieruchomości, indeks Fed z Richmond

środa, 23 marca

Polska - stopa bezrobocia
Stany Zjednoczone - wystąpienie szefa Fed z Filadelfii, wnioski o kredyt hipoteczny oraz sprzedaż nowych domów

czwartek, 24 marca

Polska - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunkturę wg BIEC
Stany Zjednoczone - wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, zamówienia na dobra trwałego użytku, indeks PMI dla usług

piątek, 25 marca

Wielki Piątek - Dzień wolny w USA. Brak notowań na najważniejszych giełdach świata (w Nowym Jorku, Frankfurcie, Paryżu, Londynie, Hong Kongu i w Warszawie). Tego dnia będzie miała jedynie miejsce publikacja danych o PKB w Stanach Zjednoczonych

Szymon Matuszyński